Priručnici i drugi dokumenti važni za polaganje DM

Na stranicama Nacionalnog centra možete potražiti sve relevantne dokumente o Državnoj maturi i sve do sada provedene ispite.

Vodiči, brošure, priručnici: https://www.ncvvo.hr/kategorija/drzavna-matura/vodici-brosure-i-prirucnici/

Provedeni ispiti: https://www.ncvvo.hr/kategorija/drzavna-matura/provedeni-ispiti/

Česta pitanja: https://www.ncvvo.hr/cesta-pitanja-info-centar/

Središnji prijavni ured (SPU)  za prijave i upise na studijske programe: https://www.studij.hr/

/
Poveznica na ispitne kataloge i ogledne ispite 2022./2023.:
https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-za-drzavnu-maturu-2022-2023/

Kalendar polaganja:

https://www.ncvvo.hr/kalendar-polaganja-ispita-drzavne-mature-u-sk-god-2022-2023-za-ljetni-i-jesenski-rok/

DM 2023.-prezentacija