Priručnici i drugi dokumenti važni za polaganje DM

Na stranicama Nacionalnog centra možete potražiti sve relevantne dokumente o Državnoj maturi i sve do sada provedene ispite DM.

Vodiči, brošure, priručnici: https://www.ncvvo.hr/kategorija/drzavna-matura/vodici-brosure-i-prirucnici/

Provedeni ispiti: https://www.ncvvo.hr/kategorija/drzavna-matura/provedeni-ispiti/

Česta pitanja: https://www.ncvvo.hr/cesta-pitanja-info-centar/

Središnji prijavni ured (SPU)  za prijave i upise na studijske programe: https://www.studij.hr/

/
Link za ispitne kataloge 2020./2021.:
https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-za-drzavnu-maturu-2020-2021/

Priloženi dokumenti:

Kalendar-i-vremenik-provedbe-ispita-–-ljetni-rok-2020_2021-PLAN-B
Kalendar-provedbe-ispita-DM-jesenski-rok-2020_2021.