Naziv projekta: Excellence. Every Patient. Every Time.

Akronim: EEE

Program: Erasmus+

Tip aktivnosti: Ključna aktivnost 1 (KA 1) Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Trajanje projekta: 12 mjeseci (1.6.2019. – 31.5.2020.)

Broj projekta: 2019-1-HR01-KA102- 060603

Vrijednost projekta: 157,888,00 EUR

Koordinator nacionalnog konzorcija: Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Članice nacionalnog konzorcija:

Partneri u projektu:

Voditeljica projekta: Jelena Jelinić-Bošnjak, ravnateljica

Koordinator projekta: Aleksandar Končar, mag. paed. et soc.

 • E-mail: al.koncar@gmail.com

Službeni e-mail projekta: excellence.everypatient@gmail.com

Facebook stranica projekta: www.facebook.com/excellence.everypatient.everytime

 

Poziv učenicima

Natječaj za sudjelovanje u Erasmus+ projektu “Excellence. Every Patient. Every Time.”

U projektu “Excellence. Every Patient. Every Time.“ sudjeluju Srednja medicinska škola Slavonski Brod kao nositelj nacionalnog konzorcija te Medicinska škola Šibenik i Medicinska škola Osijek. Navedene strukovne škole već niz godina prepoznaju da jedino zajedničkom suradnjom i inovativnim pristupom prema postojećim programima mogu potaknuti nužne promjene u strukovnom obrazovanju. S  tim ciljem članice nacionalnog konzorcija suglasne su u osmišljavanju strategije razvoja novih i učinkovitih školskih kurikuluma strukovnog obrazovanja kako bi strukovne škole postale imperativ kvalitete u obrazovnom sustavu i na tržištu rada i obrazovanja EU.

U sklopu projekta “Excellence. Every Patient. Every Time.” odobrena je mobilnost 66 učenika 3., 4. i 5. razreda u smjerovima medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege i fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka.

U sklopu projekta, mobilnosti će se odvijati u nekoliko termina. Mobilnost u Sloveniju će trajati 14 dana, u sljedećim razdobljima (za svaku školu jedan): od 3. do 16., od 17. do 30. studenog te od 1. do 14. prosinca 2019. godine u Sloveniji, u gradu Škofja Loka. S učenicima će kao pratnja ići jedan nastavnik. Ciljnu skupinu ove mobilnosti čini ukupno 12 učenika smjera medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege iz Srednje medicinske škole Slavonski Brod; 12 učenika smjera medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege iz Medicinske škole Šibenik te 12 učenika smjera medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege iz Medicinske škole Osijek. Za navedenu mobilnost mogu se prijaviti učenici 4. i 5. razreda navedenog smjera u svakoj školi.

Mobilnost u Portugalu trajat će 21 dan, a boravak učenika u gradu Bragi planiran je u terminu od 1. do 22. veljače 2020. godine. S učenicima će kao pratnja ići po jedan nastavnik iz svake škole. Ciljnu skupinu ove mobilnosti čini ukupno 30 učenika: Srednja medicinska škola Slavonski Brod (5 učenika smjera fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka, 5 učenika smjera medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege); Medicinska škola Šibenik (5 učenika smjera fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka, 5 učenika smjera medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege); Medicinska škola Osijek (5 učenika smjera fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka, 5 učenika smjera medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege). Za navedenu mobilnost mogu se prijaviti učenici 3., 4. i 5. razreda prethodno navedenih smjerova u svakoj školi.

Zadatak nastavnika kao pratitelja je da se pobrinu da učenici izvršavaju svoje obaveze propisane projektom te da im pruže podršku i potporu uz nadzor.

Učenici na prijavnom obrascu odabiru za koju se mobilnost prijavljuju (Slovenija ili Portugal). Moguća je prijava i na obje mobilnosti, ali je u tom slučaju potrebno zabilježiti koja mobilnost se smatra prioritetom budući da učenik može biti odabran samo za sudjelovanje u jednoj mobilnosti. Također, ukoliko se učenik prijavljuje na obje mobilnosti mora za svaku priložiti suglasnost roditelja.

Uvjeti prijave za sudjelovanje:

 • učenik Srednje medicinske škole Slavonski Brod / Medicinske škole Šibenik / Medicinske škole Osijek
 • dobrovoljna prijava na natječaj
 • predana dokumentacija do 20. rujna 2019. godine
 • suglasnost roditelja/skrbnika

Dokumentacija za prijavu:

 • ispunjen obrazac za prijavu (privitak na dnu stranice)
 • preslika svjedodžbe prethodno završenog razreda
 • motivacijsko pismo
 • životopis (Europass)
 • potpisana suglasnost roditelja/skrbnika s upisanom šifrom učenika (privitak na dnu stranice)

Dodatni bodovi:

 • popis svih aktivnosti, projekata i/ili natjecanja u kojima je učenik/ca sudjelovao/la prošle školske godine i rezultata koje je postigao/la (za natjecanja)
 • potvrda o slabijem ekonomskom položaju obitelji učenika

Obveze i dužnosti učenika koji će sudjelovati u mobilnosti:

 • redovito pohađanje svih pripremnih aktivnosti
 • redovito pohađanje stručne prakse tijekom mobilnosti
 • uvažavanje i poštivanje ostalih sudionika mobilnosti i djelatnika Škole koji će biti u pratnji učenicima
 • redovito vođenje Dnevnika rada
 • održavanje dnevnih evaluacijskih sastanaka tijekom mobilnosti
 • učenici neće konzumirati alkoholna pića i neprimjereno se ponašati za vrijeme mobilnosti
 • u slučaju nekih problema, obavezno će se posavjetovati s osobama u pratnji

Način bodovanja prijava:

 • opći uspjeh prethodnog razreda (2-5 bodova)
 • strani jezik prethodnog razreda (2-5 bodova)
 • motivacijsko pismo (1-5 bodova)
 • životopis (1-5 bodova)
 • sudjelovanje u aktivnostima, projektima i natjecanjima (1-5 bodova)
 • nepovoljan ekonomski položaj (1-2 boda)
 • izrečena pedagoška mjera u prethodnom razredu (-1 bod za opomenu, -2 boda za ostale)
 • u slučaju istog broja bodova, prednost će imati učenici s većim iskustvom sudjelovanja u aktivnostima, projektima i natjecanjima

Postupak prijave:

Učenici natječajnu dokumentaciju trebaju predati do petka 20. rujna 2019. godine (uključujući i taj dan) u ured pedagoga, tajništvo ili školsku knjižnicu. Rezultati će biti objavljeni pod šiframa učenika na školskoj web stranici, facebook stranici škole i projekta te na oglasnoj ploči u školi do 25. rujna. Učenici će imati rok za prigovore i žalbe na objavljene rezultate 26. rujna u terminu koji će biti objavljen naknadno. Službeni rezultati objavit će se 27. rujna nakon isteka žalbenog roka.

Nakon odabira učenika, sudionici mobilnosti, odnosno njihovi roditelji/skrbnici, sklapaju sa školom ugovor kojim se obvezuju na izvršavanje svojih obaveza kako ne bi morali vraćati sredstva utrošena na mobilnost.

 

Za svaku mobilnost i za svaki smjer će se odabrati 3 učenika koji će biti na rezervnoj listi. Tim učenicima se savjetuje da pohađaju sve pripremne aktivnosti kako bi se, u slučaju odustajanja nekog od odabranih učenika, mogli uključiti u projekt.

Za sve dodatne informacije možete se javiti koordinatoru projekta, stručnom suradniku pedagogu Aleksandru Končaru.

 

POZIV NA PREDAVANJE: Erasmus+ projekt “Excellence. Every Patient. Every Time”

Predavanje za učenike koji su zainteresirani za sudjelovanje u Erasmus+ projektu “Excellence. Every Patient. Every Time” održat će se u četvrtak 12. rujna 2019. godine u 13:10 sati u učionici 1. Predavanje je obavezno za sve učenike koji žele biti sudionici mobilnosti. U slučaju spriječenosti iz opravdanih razloga, potrebno je to najaviti na e-mail excellence.everypatient@gmail.com uz navođenje razloga izostanka. Učenici su za vrijeme trajanja predavanja oslobođeni nastave. Predavanje za učenike koji u to vrijeme odrađuju vježbe u bolnici održat će se isti dan za vrijeme redovne nastave.

Predavanje za roditelje učenika koji su prisustvovali prethodno navedenom predavanju održat će se u petak 13. rujna 2019. godine u 17:30 sati u učionici 2.

Prijavni_obrazac_za_ucenike_-_EEE

Suglasnost_roditelja_-_Portugal_-_EEE

Suglasnost_roditelja_-_Slovenija_-_EEE

REZULTATI ODABIRA UČENIKA ZA ERASMUS+ PROJEKT “EXCELLENCE. EVERY PATIENT. EVERY TIME”

U prilozima se nalaze rezultati odabira učenika za mobilnosti u Portugal i Sloveniju. Ukoliko netko od učenika želi detaljniji uvid u rezultate i pojašnjenje bodovanja, odnosno podnijeti žalbu na rezultate, može se javiti članovima Povjerenstva za odabir učenika u ured pedagoga u četvrtak 26. rujna 2019. godine od 12:00 do 13:00 sati.

Rezultati_odabira_fizioterapeutski_tehnicar_fizioterapeutska_tehnicarka_EEE Rezultati_odabira_fizioterapeutski_tehnicar_fizioterapeutska_tehnicarka_EEE_25.9.2019. Rezultati_odabira_fizioterapeutski_tehnicar_fizioterapeutska_tehnicarka_EEE-_Sibenik Rezultati_odabira_medicinska_sestra_opce_njege_medicinski_tehnicar_opce_njege_Portugal_EEE Rezultati_odabira_medicinska_sestra_opce_njege_medicinski_tehnicar_opce_njege_Portugal_EEE_25.9.2019. Rezultati_odabira_medicinska_sestra_opce_njege_medicinski_tehnicar_opce_njege_Portugal_EEE-Sibenik Rezultati_odabira_medicinska_sestra_opce_njege_medicinski_tehnicar_opce_njege_Slovenija_EEE Rezultati_odabira_medicinska_sestra_opce_njege_medicinski_tehnicar_opce_njege_Slovenija_EEE_-_Sibenik Rezultati_odabira_medicinska_sestra_opce_njege_medicinski_tehnicar_opce_njege_Slovenija_EEE_25.9.2019.

Zapisnici koordinacijskih sastanaka

EEE_1 EEE_2 EEE_3 EEE_4 EEE_5

Galerija fotografija

Diseminacija projekta EEE

Naša škola od 1. lipnja 2019. do 31. svibnja 2020. godine provodi novi Erasmus+ projekt “Excellence. Every Patient. Every Time.” kao koordinator nacionalnog konzorcija čije su članice i Medicinska Skola Osijek te Medicinska škola Šibenik. Projekt, čija je vrijednost 157,888,00 EUR, uključuje mobilnost za ukupno 66 učenika u Portugal i Sloveniju. Voditeljica projekta je ravnateljica Jelena Jelinić-Bošnjak, a koordinator projekta je stručni suradnik pedagog Aleksandar Končar.

Pravovremene informacije si osigurajte praćenjem službene facebook stranice projekta:
http://www.facebook.com/excellence.everypatient.everytime

Od nedjelje do srijede (31.8. do 3.9.) voditeljica projekta Jelena Jelinić-Bošnjak, koordinator projekta Aleksandar Končar i članica projektnog tima Jadranka Sučević su ispred nositeljice nacionalnog konzorcija Srednja medicinska škola Slavonski Brod boravili u Šibeniku kako bi proveli projektne aktivnosti s partnerskom školom Medicinska škola Šibenik. Tijekom posjeta predstavili su projekt na sjednici Nastavničkog vijeća, primjere dobre prakse provedbe mnogobrojnih europskih projekata, upoznali se sa sadržajima, kabinetima i cjelokupnim prostorom partnerske škole te educirali djelatnike navedene škole o svim fazama pripreme, prijave i provedbe projekata kao i o evaluaciji istog.
Također, dogovoren je hodogram aktivnosti za iduće mjesece, a krajnji cilj posjeta je i razvoj mreže medicinskih škola unutar Republike Hrvatske uz planiranje zajedničkih aktivnosti i projekata u budućnosti.
U četvrtak 4. rujna voditeljica projekta Jelena Jelinić-Bošnjak, koordinator projekta Aleksandar Končar i članica projektnog tima Jadranka Sučević su ispred nositeljice nacionalnog konzorcija Srednje medicinske škole Slavonski Brod prezentirali projekt na sjednici Nastavničkog vijeća partnera u projektu, Medicinske škole Osijek. Također, predstavili su i primjere dobre prakse provedbe mnogobrojnih europskih projekata te educirali djelatnike navedene škole o svim fazama pripreme, prijave i provedbe projekata kao i o evaluaciji istog.
Dogovoren je hodogram aktivnosti za iduće mjesece, a krajnji cilj posjeta je i razvoj mreže medicinskih škola unutar Republike Hrvatske uz planiranje zajedničkih aktivnosti i projekata u budućnosti.
POZIV NA PREDAVANJE: Erasmus+ projekt “Excellence. Every Patient. Every Time”
Predavanje za učenike koji su zainteresirani za sudjelovanje u Erasmus+ projektu “Excellence. Every Patient. Every Time” održat će se u četvrtak 12. rujna 2019. godine u 13:10 sati u učionici 1. Predavanje je obavezno za sve učenike koji žele biti sudionici mobilnosti. U slučaju spriječenosti iz opravdanih razloga, potrebno je to najaviti na e-mail excellence.everypatient@gmail.com uz navođenje razloga izostanka. Učenici su za vrijeme trajanja predavanja oslobođeni nastave. Predavanje za učenike koji u to vrijeme odrađuju vježbe u bolnici (4.b) održat će se isti dan za vrijeme redovne nastave.
Predavanje za roditelje učenika koji su prisustvovali prethodno navedenom predavanju održat će se u petak 13. rujna 2019. godine u 17:30 sati u učionici 2.
Nakon što su saznali sve potrebne informacije na predstavljanju projekta koje je održano u 3 termina zbog velikog broja zainteresiranih, učenicima preostaje pažljivo pročitati tekst natječaja i prikupiti svu potrebnu dokumentaciju.

Objavljen je natječaj za učenike koji žele sudjelovati u Erasmus+ projektu EEE koji, kao nositelji konzorcija, provodimo zajedno s Medicinskom školom Šibenik i Medicinskom školom Osijek. Sve bitne informacije pronađite na poveznici u nastavku.

http://www.facebook.com/excellence.everypatient.everytime

Erasmus+ projekt “Excellence. Every Patient. Every Time.” predstavljen je i roditeljima zainteresiranih učenika u našoj školi.

REZULTATI ODABIRA UČENIKA ZA ERASMUS+ PROJEKT “EXCELLENCE. EVERY PATIENT. EVERY TIME”

Rezultate potražite na poveznici:

http://www.facebook.com/excellence.everypatient.everytime

 

 

Sastanak odabranih učenika za sudjelovanje u obje mobilnosti (Portugal i Slovenija) i njihovih rezervi Srednje medicinske škole Slavonski Brod s koordinatorom projekta održat će se u četvrtak 3. listopada u 13:10 sati u učionici 5. Dolazak je obavezan za sve odabrane učenike.

http://www.facebook.com/excellence.everypatient.everytime

 

Danas su u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod započele stručne i jezične pripreme za učenike koji će u sklopu projekta boraviti u Portugalu i Sloveniji. Jezične pripreme vodit će Ana Albreht, prof. dok je stručne pripreme za učenike smjera medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, koji za manje od mjesec dana putuju u Sloveniju, održala Ivana Opačak, bacc.med.techn.
http://www.facebook.com/excellence.everypatient.everytime

 

 

Prvi zajednički sastanak svih odabranih učenika s nastavnicima koji će im biti u pratnji na mobilnostima (Slovenija i Portugal) održan je kako bi se dogovorili detalji oko obje mobilnosti te prikupila potrebna dokumentacija učenika za ugovaranje osiguranja, prijevoza itd.
Vjerujemo kako će odabrani učenici to i opravdati svojim radom i vladanjem u Sloveniji i Portugalu te im želimo sreću u svim pripremnim aktivnostima.

http://www.facebook.com/excellence.everypatient.everytime

 

 

U subotu 19. listopada 2019. godine započele su pedagoške i kulturološke pripreme za učenike koji za dva tjedna putuju u Sloveniju. U sklopu njih imali su priliku kroz Kahoot kviz provjeriti svoje znanje o Sloveniji, dobili su detaljnije informacije o samoj mobilnosti te se se upoznali s karakteristikama države u kojoj će boraviti dva tjedna. Također, odradili su i radionice kroz koje su ispitali vlastite jake i slabe strane, kako oni mogu doprinijeti grupi te su razlikovali tipove komunikacije i analizirali njihovu važnost u radu s ljudima, odnosno pacijentima bolnica i korisnicima domova za starije i nemoćne. Pripreme je održao koordinator projekta, stručni suradnik pedagog Aleksandar Končar, a učenici su kroz evaluacijske listiće izrazili svoje zadovoljstvo načinom provedbe navedenih priprema.

http://www.facebook.com/excellence.everypatient.everytime