Naziv projekta: Healing hands, Caring hearts 3

Akronim: HEAL&CARE3

Program: Erasmus+

Tip aktivnosti: Ključna aktivnost 1 (KA 1) Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Trajanje projekta: 15 mjeseci (1.6.2023. – 31.8.2024.)

Broj projekta: 2023-1-HR01-KA121-VET-000120191

Vrijednost projekta: 71.760,00 € 

Nositelj projekta: Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Partneri u projektu:

Voditeljica projekta: Jelena Jelinić-Bošnjak, ravnateljica

Koordinator projekta: Aleksandar Končar, mag. paed. et soc.

Ugovorne i pravne procedure: Bernardica Lovaković, dipl. iur.

Računovodstvo/financijska odgovornost: Sanja Agatić, mag. oec.

Službeni e-mail projekta: healandcare3@gmail.com


Objavljen je natječaj za dugoročnu mobilnost u sklopu projekta HEAL&CARE3. Pozivamo učenike 4.a i 5.a da se prijave za vrstu mobilnosti kakvu naša škola još dosad nije imala u ponudi!

Natječaj za učenike – dugoročna mobilnost u Sloveniju

Prijavni obrazac za učenike – HEAL&CARE3 – dugoročna mobilnost

Prijavni obrazac za učenike – HEAL&CARE 3 – dugoročna mobilnost