Izradba i obrana završnog rada

Preuzmite dokumente:

Izradba_i_obrana_zavrsnog_rada_2023-2024

Upute za izradbu završnog rada