Naziv projekta: Mala škola psihijatrije u zajednici za buduće zdravstvene radnike
Nositelj: Udruga Vrapčići
Partneri: Srednja medicinska škola Slavonski Brod i Medicinska škola Karlovac
Vrijeme provedbe: do 31. kolovoza 2024.
Školski koordinatori: Mia Jelić, bacc.med.techn., Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.
Ciljevi: educiranje učenika srednjih medicinskih škola o suvremenim pristupima u psihijatriji i skrbi o osobama s psihosocijalnim teškoćama
 – upoznavanje učenika s modelom psihijatrije u zajednici
 – podizanje svijesti o stigmatizaciji osoba s mentalnim poremećajima
 – uspješno komuniciranje sa psihijatrijskim pacijentima
 – važnost njege i rehabilitacije te aktivno sudjelovanje u izradi kampanje za podizanje svijesti o mentalnom zdravlju
Veselimo se novim izazovima i spoznajama!