Projekt Regionalnog centra kompetentnosti „Medicinska+“

 

Naziv projekta: Regionalni centar kompetentnosti „Medicinska+“

Nositelj projekta: Medicinska škola Ante Kuzmanića, koja je imenovana regionalnim centrom kompetentnosti (RCK) u strukovnom obrazovanju u sektoru zdravstva u srpnju 2018. godine.

Kratki opis projekta: Srednja medicinska škola Slavonski Brod pristupila je projektu Medicinska+ kao Partner 2. Projektom MEDICINSKA+ unaprjeđuje se rad Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva i pridonosi se modernizaciji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. Prijavitelj i partnerske institucije kroz projektne aktivnosti (edukacije, osposobljavanja, nabava opreme) obuhvaćaju odgojno-obrazovne radnike, učenike te odrasle polaznike u ustanovama za strukovno obrazovanje u Zadarskoj, Brodsko-posavskoj i Ličko-senjskoj županiji.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Uspostava rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unaprjeđenje kadrovskih uvjeta. Škola RCK, u suradnji s partnerima, ciljanoj skupini – učenicima i odraslim polaznicima pruža relevantne praktične vještine u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Projektne aktivnosti okupljene su u elemente:

 • Element 1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti (Centra)
 • Element 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti
 • Element 3. Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih
 • Element 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra
 • Element 5. Promidžba i vidljivost
 • Element 6. Upravljanje projektom i administracija

Glavne aktivnosti koje RCK provodi s partnerima su:

 • Planski i strateški dokumenti RCK
 • Programi i edukacijski paketi stručnog usavršavanja nastavnika i djelatnika škola
 • Organizacija konferencija
 • Studijski posjeti
 • Izrade standarda kvalifikacija za zanimanje
 • Model praćenja učenika škole
 • Razvoj i modernizacija programa za osobe s invaliditetom
 • Izrada Digitalnih obrazovnih sadržaja
 • Nabava opreme
 • Izrade modela profesionalnog usmjeravanja za učenike
 • Razvoj profila kompetencija
 • Razne promotivne aktivnosti poput Dana otvorenih vrata, sajma Moj posao, pokaznih radionica
 • Izrade promo paketa projekta
 • Izrade Internet stranice
 • Upravljanje projektom

Uloga Srednje medicinske škole u projektu:

 • 6 Usluga izrade SZ i SK – zdravstveno-laboratorijski tehničar – 74.656,60 EUR s PDV-om
 • 7 Usluga razvoja kurikuluma – zdravstveno-laboratorijski tehničar – 48.112,02 EUR s PDV-om
 • 57 Nabava opreme za izvođenje programa obrazovanja i osposobljavanja – P2 – 90.264,70 EUR s PDV-om
 • 13 Edukacije za zdravstveno-laboratorijskog tehničara – 59.725,26 EUR s PDV-om
 • 6 Priprema i provedba javne nabave – partner 2 – 13.272,28 EUR s PDV-om

Ukupno: 286.030,86 EUR s PDV-om

Vrijednost projekta: 43.232.316,541 HRK / 5.737.914,46 EUR

EU sufinanciranje: 43.232.316,541 HRK / 5.737.914,46 EUR (100%)

Trajanje projekta: Od 29.12.2019. godine do 29.12.2023. godine.

Partneri:

 1. Zadarska županija
 2. Srednja medicinska škola Slavonski Brod
 3. Strukovna škola Gospić
 4. Medicinski fakultet – Sveučilište u Splitu
 5. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar
 6. Hrvatska gospodarska komora
 7. Obrtnička komora Zadarske županije
 8. Profil Klett d.o.o.
 9. Fizio vita d.o.o.
 10. Poliklinika Akropolis d.o.o.
 11. Dental Zadar d.o.o.
 12. Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar
 13. Hrvatska komora medicinskih sestara