MYTHS & LEGEND

Učenici u sklopu eTwinning kluba sudjeluju u projektu pod nazivom Myths & legend.

 

SVRHA:

Svrha projekta je istražiti okruženje u kojem živimo na način da naučimo legende i mitove našeg kraja. Upoznati se s kulturom područja u kojem žive, kao i kulturom ostalih područja iz kojih dolaze partnerske škole. (video, poster, webinar, govor).

CILJEVI:

Učenici će:

 • definirati korake istraživačkog rada, opisati i naučiti što se podrazumijeva pod pojmovima legende i mitovi
 • podijeliti informacije o legendama i mitovima svog kraja
 • komunicirati i surađivati s drugim sudionicima i njihovom okolinom
 • razvijati kritičko mišljenje i vještine rješavanja problema
 • razvijati istraživačkih vještina.

U ponašanju će razvijati osjećaj odgovornosti, kreativno mišljenje, kritičko mišljenje, istraživački rad, kulturnu svijest, građanski odgoj, informacijsku pismenost, komunikacijske vještine, kreativni rad.

 

RADNI POSTUPAK:

Učenici će istraživati informacije za svoj rad i osmisliti način na koji će ga prezentirati. Sve provedene aktivnosti objavljuju se na javnom Twinspaceu ispred voditelja projekta u svakoj školi.

 

Ivana Galović, mag. med. techn.

Ivana Opačak, mag. med. techn.

 


Učenici eTwinning kluba izradili su prezentaciju u sklopu projekta – Myths & legend.

Svrha projekta je istražiti okruženje u kojem živimo na način da naučimo legende i mitove našeg kraja.
Sudionici projekta -Hrvatska, Jordan, Turska
 
Voditeljice eTwinning kluba:
Ivana Galović, mag. med. techn.
Ivana Opačak, mag. med. techn.

             PROJEKT SEVEN DAYS

Nositelj projekta

Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Partneri projekta

Medicinska škola Osijek

Kratki opis

Obilježavanje dana od međunarodnog značaja. Različitim metodama i oblicima rada obilježiti i osvijestiti učenike škole nositelja projekta i škole partnera o važnosti obilježavanja istog; podizanje svijesti učenika o važnosti prevencije nastanka pojedinih bolesti/stanja te poticanje na promociju zdravlja.

Ciljevi

Učenici će obilježiti  dane od međunarodne važnosti i pri tome međusobno surađivati i međusobno se upoznati. Učenici će spoznati važnost promocije zdravlja te razvijati solidarnost i empatičnost kao važnu osobinu zdravstvenog djelatnika. Poticati će odgovoran pristup prema osobnom zdravlju te odgovoran i solidaran odnos prema zdravlju drugih ljudi.

Radni postupak

 1. Osmišljavanje loga projekta.
 2. Predstavljanje učenika nositelja projekta i učenika škole partnera – izrada online slagalica sa fotografijama učenika.
 3. Dogovor i predstavljanje planiranih aktivnosti po mjesecima:
  • Listopad – „MAMA BUDI ZDRAVA – ružičasti listopad“
  • Studeni – Svjetski dan šećerne bolesti
  • Siječanj – Dan Mimoza
  • Veljača – Svjetski dan bolesnika
  • Ožujak – Svjetski dan borbe protiv raka dojke – Dan narcisa
  • Travanj – Svjetski dan zdravlja
  • Svibanj – Međunarodnog dana sestrinstva
 4. Suradnja i dogovori s parterima projekta, analiza i evaluacija aktivnosti.
 5. Izrada audio-video zapisa, plakata, brošura, pamtilica, fotografija – ovisno o dogovoru s partnerskom školom i učenicima

U mjesecu listopadu, studenom, siječnju, veljači, ožujku, travnju i svibnju učenici obilježavaju jedan od dana međunarodnog značaja. Na početku mjeseca učenici i koordinatori dogovaraju se na koji način će obilježiti planiranu aktivnost te prikupljaju potrebnu literaturu i materijale za izradu istog. Nakon obilježavanja aktivnosti učenici postavljaju izrađene radove na Twinspace. Također, učenici  gotove radove predstavljaju i ostalim učenicima škole koji ne sudjeluju u projektu.

Očekivani rezultati

Završni proizvod biti će prezentacija svih provedenih aktivnosti i javni Twinspace.

Tijekom trajanja projekta učenici razvijaju i usavršavaju digitalne kompetencije, timski rad, međusobnu suradnju i komunikacijske vještine.

 

U sklopu projekta Seven days učenici su izradili 1. radni zadatak. Zadatak se odnosio  na obilježavanje Međunarodnog mjeseca svjesnosti o raku dojke. Naziv aktivnosti je MAMA BUDI ZDRAVA – ružičasti listopad.


U sklopu projekta „Seven days“ na eTwinning platformi učenici 3.a, 4.a i 5.a razreda su obilježili „Svjetski dan šećerne bolesti“ izradom postera u svrhu informiranja javnosti.

Učenici 3.a razreda su izradili informativni plakat kojim su napravili usporedbu dijabetesa tip 1 i tip 2. Učenici 4.a razreda su napravili usporedbu hipoglikemije i hiperglikemije dok su učenici 5.a razreda naveli moguće komplikacije šećerne bolesti.

Ovim plakatima skrećemo pozornost na šećernu bolest koja je kronična i trajna te se mora posvetiti pozornost na liječenje bolesti kako bi se spriječio razvoj mogućih komplikacija.

 

Voditelji projekta:

Ivana Galović, mag.med.techn.

Ivana Opačak, meg.med.techn.

Hipoglikemija i hiperglikemija


BITI STAR, A BITI MLAD!

 

Učenici Srednje medicinske škole Slavonski Brod u sklopu izvannastavne aktivnosti eTwinning klub  sudjeluju u projektu pod nazivom „Biti star, a biti mlad!“. Nositelj projekta je Medicinska škola Osijek, a partneri projekta su Tehnička škola Virovitica i Srednja medicinska škola Slavonski Brod.

Ciljevi projekta:

Obilježiti Međunarodni dan starijih osoba 2021. nizom aktivnosti. Učenici će usvojiti pojam starosti i starenja stanovništva. Razvijat će razumijevanje i poštovanje prema starijim osobama i njihovoj mudrosti. Uvidjet će važnost starosti kao važnog doba u životu svakog pojedinca kroz aktivnosti koje će provoditi sa svojim bakom, djedom ili osobom starije životne dobi.

RADNI POSTUPAK

Predstavljanje svih učenika koji sudjeluju u projektu putem online alata Padlet. Učenici su nakon upoznavanja imali priliku izraditi logo projekta te izabrati pobjednički logo. Temeljni zadatak projekta odnosio se na sljedeće aktivnosti:

 • POMOZI – Svaki član skupine mora se fotografirati sa svojim bakom/djedom ili drugom starijom osobom kako mu/joj pomaže u nekoj aktivnosti te dodati opis slici (zašto baš ta aktivnost? Koliko često pomažu?)
 • POHVALI – Fotografija ili videozapis talent moje bake/djeda ili u čemu su najbolji
 • ZAHVALI -Izrada videozapisa na čemu su zahvalni svojim bakama/djedovima ili izrada mudrosti i savjeta od strane istih.

Učenici su birali jednu od aktivnosti i prema uputama izradili zadatak. Svi materijali nalaze se na mrežnim stranicama projekta (Twinspace).

OČEKIVANI REZULTATI

Rezultat je online izložba radova učenika te provođenje vremena aktivno družeći se s našim bakama i djedovima.

 

 

Voditelji izvannastavne aktivnosti:

Ivana Galović, mag. med. techn.

Ivana Opačak, mag. med. techn.


eTwinning projekt – ZARAZNE BOLESTI – POBJEDE I PORAZI

Učenici Srednje medicinske škole Slavonski Brod u suradnji s Medicinskom školom Osijek sudjeluju u eTwinning projektu pod nazivom Zarazne bolesti – pobjede i porazi.

U projektu sudjeluju učenici 3.a, 4.a i 5.a razreda pod vodstvom stručnih učiteljica Ivane Galović, mag.med.techn. i Ivane Opačak, mag.med.techn.

CILJEVI PROJEKTA:

Projekt će omogućiti učenicima upoznavanje svjetskih zaraza i njihovih posljedica, usvajanje pojmova zaraza, pandemija, epidemija i endemija. Učenici će usporediti način borbe sa svjetskim zarazama u povijesti i sada. Poticat će odgovoran pristup prema osobnom zdravlju te odgovoran i solidaran odnos prema zdravlju drugih ljudi.

RADNI POSTUPAK:

Predstavljanje partnerskih škola, predstavljanje učenika i formiranje timova, izrada prezentacije o zadanoj zaraznoj bolesti, izrada vremenski liste, izrada karte trenutno aktivnih zaraznih bolesti u svijetu.


U sklopu projekta “Zarazne bolesti – pobjede i porazi” na eTwinning platformi u suradnji s Medicinskom školom Osijek učenici naše i partnerske škole, smjera medicinska sestra/tehničar opće njege, na zanimljiv način su predstavili svoje škole. Uživajte u narednim minutama.

Voditeljice projekta: Ivana Galović, mag.med.techn. i Ivana Opačak, mag.med.techn.

 


Posljednji zadatak projekta pod nazivom „Zarazne bolesti – pobjede i porazi“ bio je izraditi vremensku crtu i kartu svijeta pobjeda i poraza svih zaraznih bolesti koje su proučavane.

Tim Medicinske škole Osijek izradio je vremensku crtu svih bolesti kroz povijest, pri čemu je naglasak bio na vremenskom razdoblju kada se javila ta bolest, porazu koji je donijela ljudskoj civilizaciji te pobjedi koja je otkrivena (lijek ili cjepivo).

Tim Srednje medicinske škole Slavonski Brod izradio je kartu svijeta u kojoj je vidljivo koje su zarazne bolesti danas aktualne i u kojim zemljama svijeta, trenutni broj zaraženih te načini borbe protiv navedenih bolesti.

U privitku se nalaze slike vremenske crte i karte svijeta (jasniji prikaz karte svijeta vidljiv na linku).

Link za kartu svijeta – https://view.genial.ly/608c0c9d2530c20d4dea0a59/interactive-content-zarazne-bolesti-u-svijetu-pobjede-i-porazi

Fotografija br. 1: Vremenska crta

Fotografija br. 2: Karta svijeta

 

Ivana Galović, mag.med.techn.

Ivana Opačak, mag.med.techn.