RASPORED KLINIČKIH VJEŽBI 

Školska godina 2020./2021.

MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

Priloženi dokumenti:

5a 1. polugodište 21 22 raspored vježbi- za učenike

4a 1. polugodište 21 22 raspored vježbi – za učenike

3a 1. polugodište 21 22 raspored vježbi – za učenike