Naziv projekta: Regionalni centar kompetentnosti

Nositelj projekta: Medicinska škola Bjelovar, koja je imenovana regionalnim centrom kompetentnosti (RCK) u strukovnom obrazovanju.

Kratki opis projekta: Godine 2020. Srednja medicinska škola pristupila je projektu kao Partner.  Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar će donijeti temeljne organizacijske akte i edukacijske programe koji će centar ustrojiti kao mjesto osuvremenjenih strukovnih programa za učenike, edukacije za nastavnike i mentore, te stručno osposobljavanje i usavršavanje kao cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale. Programi će nastati suradnjom s poslodavcima i stručnjacima, a rezultat će biti učenje temeljeno na radu, kvalitetna praktična nastava i vježbe, te time i kompetentna radna snaga. Uz promociju strukovnih zvanja, organizirat će se i održavanje programa prilagođenih učenicima s teškoćama.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 • Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti
 • Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK
 • Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora vezanih za provedbu programa redovitog SO
 • Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

Projektne aktivnosti okupljene su u elemente:

 • Element 1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti
 • Element 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti
 • Element 3. Jačanje kompetencija odgojno obrazovnih radnika i mentora za provedbu programa redovitog SO
 • Element 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra
 • Element 5. Promidžba i vidljivost
 • Element 6. Upravljanje projektom i administracija

 

Uloga Srednje medicinske škole u projektu:

Kroz projekt RCK Medicinska škola Bjelovar nastavnici i strukovni učitelji Srednje medicinske škole kroz program jačanja kompetencija sudjelovali su u:

 • individualiziranom programu stručnog usavršavanja iz 6 područja jačanja kompetencija za 120 odgojno-obrazovnih djelatnika
 • 8 radionica uvođenja inovativnih metoda i modela poučavanja
 • edukacijama za korištenje specijaliziranih alata za izradu e-learning sadržaja
 • edukaciji DOS specijalist za 9 nastavnika
 • 30 stručnih usavršavanja za minimalno 100 nastavnika
 • stručnom usavršavanju o relevantnim politikama, zakonodavnom i institucionalnom okviru, strateški dokumenti koji predstavljaju primjere dobre prakse

U sklopu projekta, nastavnici su pohađali sljedeće edukacije:

Brain-friendly – nastavne metode za brže, lakše i trajnije memoriranje gradiva
Kakav osobni razvoj je potreban nastavnicima
Nove konverzacijske metode za facilitiranje ključnih razgovora i stvaranje inovativnih i održivih rješenja
Kvaliteta komunikacije u prenošenju znanja
Osiguranje kvalitete ishoda učenja
Poboljšanje prezentacijskih vještina i tehnika
Kako koristiti IZZI digitalne obrazovne sadržaje
Polimedikacija starije životne dobi
Kinestetika u zdravstvenoj njezi
Važnosti dojenja i aktivnost Bjelovarsko-bilogorske županije u promociji dojenja
Stavljanje djeteta na dojku
Prava bolesnika
Empatija i razumijevanje drugih
Razvijanje samodiscipline
Međuljudske vještine
Nošenje sa stresom
Brain Gym
Utjecaj naftalana na psorijazu
Edukacija o metodi F360
Uspostava sustava osiguravanja kvalitete u Regionalnom centru kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar
Uspostava sustava osiguravanja kvalitete u Regionalnom centru kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar (2. radionica)

EDUKACIJA ZA DOS SPECIJALISTE

Provedena je od travnja 2022. do listopada 2022. za 9 sudionika iz raznih škola koje su partneri u projektu RCK Bjelovar. Nastavnici uključeni u projekt educirani su djelomično kroz e-učenje a djelomično kroz radionice i nastavu uživo u prostorima Algebre u području izrade digitalnih obrazovnih sadržaja, organizacije i provedbe digitalnog učenja, kroz sljedeće teme:

 1. Osnove instrukcijskog dizajna
 2. Analiza potreba
 3. Dizajn procesa učenja i poučavanja
 4. Razvoj digitalnih nastavnih sadržaja
 5. Implementacija: učenje i poučavanje
 6. Evaluacija digitalnog sadržaja
 7. Odabrana poglavlja digitalnog učenja

 

Vrijednost projekta: 28.852.446,81 KN / 3.829.377,77 EUR

EU sufinanciranje: 28.852.446,81 KN / 3.829.377,77 EUR (100%)

Trajanje projekta: od 18.2.2020. do 18.12.2023. godine.

Partneri:

 1. Veleučilište u Bjelovaru
 2. Srednja škola Koprivnica
 3. Srednja medicinska škola Slavonski Brod
 4. Projekt jednako razvoj d.o.o.
 5. Medicinska škola Osijek
 6. Učilište za obrazovanje odraslih IDEM
 7. Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrija Štampar Vinkovci
 8. Bjelovarsko Bilogorska županija
 9. CRIDENS d.o.o.
 10. Hrvatski zavod za zapošljavanje
 11. Hrvatska komora medicinskih sestara
 12. Visoko učilište Algebra
 13. Tehnička škola Virovitica