• Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
 • Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka
 • Dentalni asistent/dentalna asistentica
 • Zdravstveno-laboratorijski tehničar/ zdravstveno-laboratorijska tehničarka
 • Farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka
 • Program njegovatelj/ica – TES obrazovanje učenika smanjenih intelektualnih sposobnosti

Smjerovi_u_SMŠ

Obrazovanje odraslih

 • programi prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja

 

Sve informacije o upisu i smjerovima možete pronaći na ovom linku

 

MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE/ MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

OPIS PROGRAMA

Prve dvije godine program obuhvaća opće obrazovne predmete, a sljedeće tri godine u nastavnom programu zastupljena je struka sa stručnim predmetima i vježbama u zdravstvenim ustanovama.

Po završetku školovanja, učenici mogu pristupiti polaganju Državne mature, te stječu pravo upisa  na željeni fakultet ili nastavak obrazovanja i napredovanja u struci.

Po završetku petogodišnjeg školovanja stečenom diplomom mogu konkurirati na tržištu rada.

 • Medicinske sestre/tehničari pomažu pri liječenju i njegovanju bolesnih i drugih osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć i njega, te rade na unapređivanju i jačanju zdravlja i sprečavanju bolesti
 • Osnovni poslovi sestrinske skrbi uključuju organizaciju i provedbu rada s pacijentima i štićenicima, provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, njega pacijenata i štićenika, davanje uputa, vođenje dokumentacije i slično
 • Poslovi i zadaće medicinske sestre ovise o radnom mjestu (glavna, odjelna ili timska sestra u bolnici, medicinska sestra u domu za skrb različitih kategorija korisnika i sl.)

TRAJANJE PROGRAMA

 • 5 godina (2+3)

 

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR / FIZIOTERAPEUTSKA TEHNIČARKA

OPIS PROGRAMA

Program obrazovanja obuhvaća osim općeobrazovnih i stručne predmete. Učenici stječu znanja i vještine iz predmeta: uvod u rehabilitaciju, osnove kineziologije, fizikalne terapije, kineziterapije i masaže.

Praktična nastava: izvodi se u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“, Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Domu za starije i nemoćne osobe.

Svake školske godine planira se posjet specijaliziranim lječilištima poput Daruvarskih toplica, Bizovačkih toplica, Varaždinskih toplica…

Na kraju 4. razreda  učenici obavljaju maturalnu praksu, i pišu završni rad na zadanu temu.

Fizioterapeuti pomažu bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda. Njihovi su pacijenti bolesnici s ozljedama glave i kralježnice, prijelomima, upalom zglobova, moždanim udarom, bolovima u križima te s bolestima živčanog, krvožilnog, dišnog sustava i drugih tjelesnih sustava. Program obrazovanja obuhvaća osim općeobrazovnih i stručne predmete. Učenici stječu znanja i vještine iz predmeta: uvod u rehabilitaciju, osnove kineziologije, fizikalne terapije, kineziterapije i masaže.

TRAJANJE PROGRAMA

 • 4 godine

ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR / ZDRAVSTVENO – LABORATORIJSKA TEHNIČARKA

OPIS PROGRAMA

Obrazovanje zdravstveno-laboratorijskog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, ima svrhu usvojiti znanje, osposobiti i razviti preko općeg obrazovnog i strukovnog programa kod polaznika znanja i vještine za obavljanje poslova u dijagnostičkim laboratorijima različitih specijalnosti iz područja laboratorijske medicine.

 • Uzima uzorke i provodi analize krvi, mokraće i drugog biološkog materijala.
 • Odgovoran je za popisivanje i razvrstavanje materijala za analizu s obzirom na traženu vrstu pretrage. Većinu uzoraka potrebno je prethodno obraditi kako bi se na njima mogle provoditi različite analize, npr. prije provođenja biokemijskih analiza nužno je krv centrifugirati kako bi se dobio serum na kojem se vrše daljnje analize.
 • U manjim laboratorijima i ambulantama samostalno obavlja i neke jednostavnije analize.

TRAJANJE PROGRAMA

 • 4 godine

KOJE OSOBINE TREBA IMATI ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR?

 • U svom radu treba biti savjestan, odgovoran i koncentriran jer propusti u smislu netočnih rezultata i zamjene uzoraka mogu imati ozbiljne posljedice. Rukovanje štrcaljkama, iglama, epruvetama i drugim laboratorijskim priborom zahtijeva spretan rad rukama i prstima što je također vrlo važno prilikom uzimanja uzoraka od pacijenata, npr. prilikom vađenja krvi.

ZAPOŠLJAVANJE

 • Zdravstveno-laboratorijski tehničari se zapošljavaju u laboratorijima različitih zdravstvenih ustanova – bolnica, klinika, domova zdravlja, zavoda, instituta ili privatnih ambulanti. Od zdravstvenih zahtjeva za obavljanje posla zdravstveno-laboratorijskog tehničara treba izdvojiti uredan vid i njuh, sposobnost raspoznavanja boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje te urednu funkciju mišićno-koštanog sustava i kože na šakama i podlakticama.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM ZANIMANJA

 • Uzimanje i analiza uzoraka krvi, urina, stolice
 • Izvodi rutinske laboratorijske analize
 • Suradnja u timu laboratorijskih djelatnika
 • Razumijevanje postupaka i metoda u izvođenju analiza
 • Svjesno, točno i precizno izvođenje analiza
 • Razvija svijest i odgovornost, odnos prema zdravlju i bolesti te mjerama za očuvanje i unapređenje svog i tuđeg zdravlja.

 

PROGRAM NJEGOVATELJ/ICA – TES

POSEBAN PROGRAM ZA UČENIKE SMANJENIH INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

CILJEVI OBRAZOVNOG PROGRAMA

 • stjecanje sposobnost iza rad u jednostavnim poslovima njege starijih  i nemoćnih osoba
 • stjecanje općih znanja i vještina o njezi, higijeni, prehrani i zaštiti zdravlja starijih i nemoćnih osoba
 • stjecanje etičnosti i izgrađivanje ispravnih kriterija u komunikaciji i obavljanju zadataka
 • stjecanje znanja i vještina o održavanju reda i higijene u prostorima u kojima borave stariji i nemoćni
 • stjecanje navika točnosti, urednosti, sustavnosti i odgovornosti u radu
 • stjecanje znanja i vještina o sigurnosti i samozaštiti na radu
 • socijalna inkluzija i osposobljavanje za samostalan život

TRAJANJE PROGRAMA

 • 3 godine (polaznici su osobe s smanjenim intelektualnim sposobnostima)

 

DENTALNI ASISTENT/ASISTENTICA

OPIS PROGRAMA:

Obrazovanje dentalnog asistenta/asistentice  u području zdravstva, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, ima svrhu usvojiti znanje, osposobiti i razviti preko općeg obrazovnog i strukovnog programa kod polaznika znanja i vještine za obavljanje poslova u stomatološkim ordinacijama različitih specijalnosti iz područja stomatološke medicine.

 • dentalni asistent/ica asistira doktoru dentalne medicine
 • uzima uzorke krvi
 • priprema pacijenta, radno mjesto, instrumente i pribor za terapijski postupak
 • zbrinjava pacijenta nakon terapijskog postupka
 • vodi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima
 • u svom radu koristi se suvremenom informacijsko-komunikacijskom tehnologijom
 • poznavanje i poštivanje pravila asepse, antisepse , dezinfekcije i sterilizacije
 • razvrstavanje infektivnog otpada
 • radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim propisima i profesionalnom etikom
 • edukacija i prevencija u stomatologiji

OSOBINE KOJI DENTALNI ASISTENT/ASISTENTICA TREBAJU POSJEDOVATI:

Dentalni asistenti/asistentice trebaju biti odgovorni, koncentrirani i savjesni u svom radu jer propustima mogu uzrokovati teške posljedice posebno kod propusta pri sterilizaciji pribora, dezinfekciji prostora. Posebna pažnja treba biti na dobroj komunikaciji u timu i sa pacijentima.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM ŠKOLOVANJA:

 • dentalni asistent/ica asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka
 • priprema pacijenta, radno mjesto, instrumente i pribor za terapijski postupak
 • zbrinjava pacijenta nakon terapijskog postupka
 • vodi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima
 • u svom radu koristi se suvremenom informacijsko-komunikacijskom tehnologijom
 • komunicira s korisnikom dentalno-medicinskih usluga poštujući ljudsko dostojanstvo te kulturološke, vjerske, dobne, spolne i ekonomske različitosti
 • radi u timu dentalne medicine s doktorom dentalne medicine
 • radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim propisima i profesionalnom etikom

ZAPOŠLJAVANJE:

 • dentalni asistenti/asistentice zapošljavaju se u stomatološkim ordinacijama, različitih zdravstvenih ustanova – bolnica, klinika, domova zdravlja, instituta i privatnih ambulanti

TRAJANJE PROGRAMA:             

4 GODINE