Domaćinstvo-pečenje palačinki i fritula, prosinac 2023.