Poštovani maturanti,
10. srpnja 2024.u 12:00 sati bit će objavljeni privremeni rezultati ispita državne mature ljetnoga roka 2023./2024. Prema članku 43. Pravilnika o polaganju državne mature, objavom rezultata počinje rok za prigovore učenika na bodovanje ispita.

Ukoliko imate prigovore na rezultate državne mature, možete ih predati u periodu od 10.7.2024. od 12:01. sati do 12.7.2024. do 15:00 sati.
Prigovori na bodovanje ispita :
– učenici preuzimaju Obrazac prigovora za učenike (obrazac je u word formatu pa ga učenik popunjava na računalu ili ručno) sa stranice škole ili kod ispitnog koordinatora.
– učenik mailom vraća popunjeni obrazac na adresu boris.bardak@skole.hr (u bilo koje vrijeme do navedenog roka) ili ga donosi osobno u školu (kod ispitnog koordinatora 11. srpnja u vremenu od 8:00do 12:00, i 12. srpnja u vremenu od 8:00 do 12:00 sati)
– prigovor učenika treba se odnositi na točno određeni zadatak s kratkim obrazloženjem.

VAŽNO
1. U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na ocjenjivanje.
2. Neće se razmatrati prigovori u kojima se navode privatni razlozi kao uzrok pogrešaka.
3. Neće se razmatrati prigovori u kojima je navedeno da je učenik odnosno pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore.
4. Neće se razmatrati prigovori u kojemu se traži ponovni pregled cijelog ispita jer učeniku odnosno „nedostaju jedan ili dva boda za prolaz“.
5. Neće se razmatrati prigovori u kojima nije jasno i argumentirano obrazloženo zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.

Važna napomena: prigovore za Hrvatski jezik potrebno je odvojiti u slučaju da učenik ulaže prigovor na sažetak i na esej. U ovom slučaju, učenik ulaže dva prigovora, jedan na Hrvatski jezik – test i sažetak, a drugi na Hrvatski jezik – školski esej.
Svi učenici koji ne polože obavezne predmete (Matematika, Strani jezik ili Hrvatski jezik) moraju u periodu od 20.7.2024. do 30.7. 2024. na stranici Postani student prijaviti te ispite za jesenski rok (ako žele izaći na jesenski rok). Isto vrijedi i za one učenike koji žele položiti neki dodatni predmet ili popraviti ocjenu.
Boris Bardak, ispitni koordinatorObrazac_prigovora_za-ucenike-2024