Dana 3. veljače 2022. godine održan je sastanak s učenicima koji odlaze na prvu mobilnost u Sloveniju u sklopu Erasmus+ projekta “Healing hands, Caring hearts”. Na sastanku su učenici riješili inicijalnu jezičnu procjenu u sklopu OLS sustava te će do odlaska na mobilnost, ali i nakon nje, sudjelovati i u online jezičnom tečaju uz redovne jezične pripreme koje će im održavati nastavnik Denis Blažević.
Po završetku jezičnih priprema, održan je sastanak u sklopu kulturoloških priprema koje će održavati pedagog Aleksandar Končar, a nastavak pripremnih aktivnosti očekuje se u subotu 12. veljače kada će učenici jedni drugima prezentirati kulturološke znamenitosti Slovenije.