Sudjelovanjem u projektu „Heal&Care“ mobilnost nastavnika, žele se unaprijediti digitalne kompetencije.  Usvojene vještine primijeniti će se komunikaciji i suradnji, stvaranju digitalnih sadržaja u nastavi, sigurnosti na internetu te lakšem rješavanju problema. Također, kroz edukaciju se žele steći znanja i vještine u prepoznavanju mogućih psihosomatskih simptoma kod učenika kako bi se moglo prevenirati ili pravovremeno reagirati u slučaju pojave navedenih smetnji.