FUNKCIJA LJUBAVI – plakat

Matematički klub vam želi sretno Valentinovo i da ako već niste pronađete svoju Funkciju ljubavi.

Plakat izradila: Marija Anđelić, 2.C.