Nagrade Ogranka Matice hrvatske Slavonski Brod za najbolje završne, maturalne radove za školsku godinu 2021./2022., primilo je 49 učenika i 26 mentora iz pet strukovnih škola. Među maturantima Srednje medicinske škole Slavonski Brod nagrađene su Ivona Perić i Nikolina Zarožinski pod mentorstvom Marine Kovačević te Sara Živković pod mentorstvom Maje Crnolatac. Čestitke učenicama i mentoricama.

Više na poveznici: http://www.posavskahrvatska.hr/aktualno/nagradeni_najbolji_zavrsni_i_maturalni_radovi.aspx