Nastavnici natječajnu dokumentaciju trebaju poslati do utorka 10. siječnja 2023. godine (uključujući i taj dan) na službeni mail projekta healandcare2.smssb@gmail.com ili predati osobno u tajništvu. Rezultati će biti objavljeni pod šiframa nastavnika na školskoj web stranici, Facebook stranici škole i projekta te na oglasnoj ploči u školi 11. siječnja 2023. godine. Nastavnici će imati rok za prigovore i žalbe na objavljene rezultate do 13. siječnja 2023. godine u 15 sati na službeni mail projekta healandcare2.smssb@gmail.com ili osobno u tajništvu. Službeni rezultati objavit će se 13. siječnja 2023. godine iza 15 sati, tj. nakon isteka žalbenog roka.

Podaci navedeni u Prijavnom obrascu će se provjeravati i svaki krivo upisani podatak će značiti i diskvalifikaciju nastavnika.

Natječaj za sudjelovanje – HEAL&CARE2 – nastavnici u pratnji – ZAVRŠNO

Prijavni obrazac za nastavnike – Portugal – HEAL&CARE2

Prijavni obrazac za nastavnike – Slovenija – HEAL&CARE2

Prijavni obrazac za nastavnike – Španjolska – HEAL&CARE2

Natječaj za sudjelovanje – HEAL&CARE2 – pripremni posjet, strukturirani tečaj i job shadowing – ZAVRŠNO

Prijavni obrazac za nastavnike – HEAL&CARE2 – strukturirani tečaj, job shadowing i pripremni posjet