Potvrde o položenim ispitima ljetnog roka državne mature u šk. god. 2021./2022. možete podići u školi 20. srpnja 2022. u vremenu od 8 do 12 sati. Nakon tog datuma bit će ih moguće preuzeti u tajništvu.