U prilogu se nalazi raspored Zdravstvenih vježbi za učenike 5.a razreda. Zdravstvene vježbe će se održati od 11. – 14. travnja 2023. godine u vremenu od 7.00 – 14.30 h. Učenici će se presvlačiti u učeničkoj garderobi. Prvi dan po dolasku na odjel potrebno je javiti se glavnim sestrama. Za vrijeme vježbi nije preporučeno nositi vrijedne predmete na odjel. Učenici se trebaju pridržavati pravila ponašanja na nastavnim bazama. Ukoliko imate pitanja ili nejasnoća slobodno se javite na mail: majacrnolatac@gmail.com.

 

Zdravstvene vježbe 11. – 14. travnja 2023.  – za učenike