Srednja medicinska škola provodi projekt pod nazivom ” Moja karijera u hipoterapiji –  GeT a Ride“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. U sklopu projekta održati će se besplatne edukacije za programe Instruktor aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom  i Pomoćnik u intervencijama pomoću konja.

Projekt je usmjeren na povećanje zapošljivosti ranjivih skupina iz Strategije razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije, odnosno nezaposlene osobe i to:

  • Nezaposlene mlade osobe (od 15 do 29 godina)
  • Nezaposlene žene
  • Nezaposlene osobe s invaliditetom
  • Dugotrajno nezaposlene osobe ( nezaposlene duže od 12 mjeseci)

Pozivamo pripadnike navedenih ciljnih skupina zainteresirane za sudjelovanje u edukacijama da nam se jave na mail get.a.ride.107@gmail.com ili popunite prijavnicu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwV3TsDAMlL0rFToL-HCimCPg0tnCXpBLCHqcvMkXcT_yfkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628