Danas je našu medicinsku školu posjetila glavna sestra patronaže Doma zdravlja Slavonski Brod Marija Damjanović Križanović i održala učenicima 3. A razreda u sklopu izvannastavne aktivnosti Zdrava prehrana, predavanje o dojenju i izazovima dojenja koji slijede nakon rođenja djeteta.

Učenici su imali priliku upoznati vještinu dojenja kao vještinu koja se može naučiti i dobili sve potrebne informacije za trudničke tečajeve i grupe za potporu dojenja.

 

Predavanju su prisustvovali i mentori Izvannastavne aktivnosti Zdrava prehrana

Ivana Milić bacc. med. techn. i Suzana Odobašić mag. med. techn.