U kontekstu rata u Ukrajini Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje
odraslih pripremila je preporuke za nastavnike u strukovnim školama te su
dogovoreni i kontakti stručnjaka koji mogu pružiti psihološku pomoć i
savjete mladima.

Pruzimo djeci podrsku preporuke ASOO