Završen je natječaj za odabir nastavnika u pratnji učenicima na kratkoročnoj mobilnosti u Portugalu te za aktivnost job shadowinga. Nastavnici imaju rok za prigovore i žalbe na objavljene rezultate do 28. ožujka 2024. godine u 13 sati ili na službeni mail projekta healandcare3@gmail.com ili osobno u tajništvu. Službeni rezultati objavit će se 28. ožujka 2024. godine iza 13 sati, tj. nakon isteka žalbenog roka i novog sastanka Povjerenstva za odabir nastavnika.

 

Rezultati odabira_nastavnici u pratnji_Portugal – HEAL&CARE3

Rezultati odabira_nastavnici_Portugal_job shadowing – HEAL&CARE3