Svjetski dan bolesnika obilježava se 11. veljače svake godine. Svjetski dan bolesnika utemeljio je papa Ivan Pavao II, a cilj samog obilježavanja Svjetskog dana bolesnika je želja da društvo bolje shvati potrebe bolesnika i da se bolesnicima osigura bolja zdravstvena skrb i njega. Datum koji je izabran za obilježavanje Svjetskog dana bolesnika je 11. veljače kada se i u katoličkoj crkvi obilježava blagdan Blažene djevice Marije Lurdske, jer je i samo svetište posvećeno Mariji Lurdskoj poznato po brojnim čudesnim ozdravljenjima. Budući da je cilj obilježavanja ovog dana poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi i njege, nužno je kako bi i bolesnici bili upoznati sa svojim pravima koja im omogućavaju da budu aktivni sudionici samog procesa zdravstvene skrbi i njege. Također, ono što je važno je staviti naglasak da se bolesnici zbrinjavaju uvažavajući holistički, odnosno cjeloviti pristup bolesniku kao cjelovitom biću, a  ne da se bolesnici promatraju kroz bolest od koje boluju.

Kako bi pobliže istaknuli neka prava samih pacijenata, odnosno bolesnika, učenici 5.a Srednje medicinske škole su u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana bolesnika,  izradili kratak video u kojem su istaknuli prava pacijenata.

Videozapis – prava pacijenata

 Renata Bolčević, mag.med.techn

 Suzana Odobašić, mag.med.techn.