U sklopu izvannastavne aktivnosti E-medica, učenici Srednje medicinske škole Slavonski Brod izradili su anketu na temu “Utjecaj pandemije virusom COVID-19 na učenike Srednje medicinske škole Slavonski Brod”.
Upitnik su izradili učenici 3.a, 4.a, 4.c i 5.a.
Anketa je postavljena 3.3. – 14.3.2021., a anketu je ispunilo 248 učenika.
U nastavku slijede odgovori učenika naše škole koji su sudjelovali u anketi za svako postavljeno pitanje.