Dana 3. studenoga završile su pedagoške i kulturološke pripreme te pripreme iz financijske pismenosti za učenike koji će sudjelovati na mobilnosti u Sloveniji u sklopu Erasmus+ projekta “Heal&Care”. Navedene pripreme započele su 21. listopada te su se održavale u nekoliko navrata od tada, a vodio ih je stručni suradnik pedagog Aleksandar Končar. Učenici su međusobno predstavljali odabrane karakteristike Slovenije, educirali se o komunikaciji i pravilnom pristupu osoblju i pacijentima te naučili kako kvalitetno raspolagati većom količinom novca nego što su ranije imali priliku.