Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 15.10.2021.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

                                                                                  POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

U četvrtak, 21. listopada 2021. u 12:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj fizioterapije- dva (2) izvršitelja/ice- određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnica s porodiljnog dopusta:
 1. Nikolina Buketa
 2. Danijel Ivić
 3. Nikolina Kežman Oroz
 4. Monika Prachar
 5. Blanka Tadić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/21-01/295, URBROJ: 2178/01-15-21-03-01, od 15.10.2021. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_____________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 15.10.2021.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

                                                                                 POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

U četvrtak, 21. listopada 2021. u 12:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj zdravstvene njege- jedan (1) izvršitelj/ica- određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta:
 1. Karolina Jakovljević
 2. Mia Jelić
 3. Mirjana Kramarić
 4. Antonela Špionjak
 • Strukovni učitelj zdravstvene njege- jedan (1) izvršitelj/ica- određeno nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno u nastavi) do 31. kolovoza 2022. godine:
 1. Renata Bolčević
 2. Karolina Jakovljević
 3. Mirjana Kramarić
 4. Sebastijan Mrkalj
 5. Toni Šimić
 6. Antonela Špionjak
 • Strukovni učitelj zdravstvene njege- jedan (1) izvršitelj/ica- određeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno u nastavi) do 31. kolovoza 2022. godine:
 1. Ružica Arbanas
 2. Sanja Grubišić
 3. Karolina Jakovljević
 4. Sebastijan Mrkalj
 5. Toni Šimić
 6. Antonela Špionjak

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/21-01/294, URBROJ: 2178/01-15-21-03-01, od 15.10.2021. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 15.10.2021.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

                                                                         POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

U četvrtak, 21. listopada 2021. u 12:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik kemije- jedan (1) izvršitelj/ica- određeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi) do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta:

 

 1. Suzana Čurić
 2. Nikolina Nađ
 3. Iva Majić
 4. Karla Šofić

 

 • Nastavnik biokemije- jedan (1) izvršitelj/ica- određeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi) do 31. kolovoza 2022. godine:
 1. Suzana Čurić
 2. Nikolina Nađ
 3. Iva Majić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/21-01/296, URBROJ: 2178/01-15-21-03-01, od 15.10.2021. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 05.10.2021.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

                                                                      POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

U utorak, 12. listopada 2021. u 14:45 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

Strukovni učitelj uvod u laboratorijski rad na neodređeno nepuno radno vrijeme (0,5 sati tjedno u nastavi)-teorija, Strukovni učitelj uvod u laboratorijski rad na neodređeno nepuno radno vrijeme (3 sata tjedno u nastavi)-vježbe, Strukovni učitelj mikrobiologija i parazitologija na neodređeno nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno u nastavi)-vježbe, Strukovni učitelj laboratorijske hematologije na neodređeno nepuno radno vrijeme (6 sati tjedno u nastavi)-vježbe, Strukovni učitelj imunohematologije i transfuziologije na neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija, Strukovni učitelj citološke i histološke tehnike na neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija, Strukovni učitelj citološke i histološke tehnike na neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe:

 1. Iva Majić
 2. Katarina Milašinović
 3. Josipa Ćosić
 4. Petra Medak Čorak
 5. Slavica Agostini
 6. Vesna Tomičić
 7. Ivana Mrvelj

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/21-01/275, URBROJ: 2178/01-15-21-03-01, od 04.10.2021. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 05.10.2021.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

                                                                                    POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U utorak, 12. listopada 2021. u 12:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • nastavnik Latinskog jezika:

 

 1. Ivana Marijić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/21-01/273, URBROJ: 2178/01-15-21-03-01, od 04.10.2021. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_____________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 05.10.2021.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

                                                                             POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U utorak, 12. listopada 2021. u 13:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine:

 

 1. Petar Ivaniš
 2. Ivana Bilešić
 3. Mirta Šakić Losert

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/21-01/276, URBROJ: 2178/01-15-21-03-01, od 04.10.2021. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

_____________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 05.10.2021.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

                                                                         POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U ponedjeljak, 11. listopada 2021. u 09:40 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik Engleskog jezika:

 

 1. Marija Kozarić
 2. Denis Blažević

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/21-01/274, URBROJ: 2178/01-15-21-03-01, od 04.10.2021. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

____________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 05.10.2021.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

                                                                                 POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U ponedjeljak, 11. listopada 2021. u 13:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja zdravstva:

 

 1. Josip Ereiz
 2. Zvonimir Bosnić
 3. Stjepan Cickaji
 4. Iva Ravlić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/21-01/277, URBROJ: 2178/01-15-21-03-01, od 04.10.2021. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

____________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 05.10.2021.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

                                                                                 POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U ponedjeljak, 11. listopada 2021. u 14:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • nastavnik Fizike:

 

 1. Đurđica Mirosavljević
 2. Amela Čačulović

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/21-01/272, URBROJ: 2178/01-15-21-03-01, od 04.10.2021. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_____________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 05.10.2021.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

                                                                     POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

U ponedjeljak, 11. listopada 2021. u 14:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • nastavnik Matematike:

 

 1. Đurđica Mirosavljević

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/21-01/272, URBROJ: 2178/01-15-21-03-01, od 04.10.2021. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

______________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19 i 64/20), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana 05. listopada  2021. godine raspisuje:

 

                                                                            N A T J E Č A J

                                                                         za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Nastavnik Kemije- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi) do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta
 2. Nastavnik Biokemije- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi) do 31. kolovoza 2022. godine
 3. Strukovni učitelj zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta
 4. Strukovni učitelj zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno u nastavi) do 31. kolovoza 2022. godine
 5. Strukovni učitelj zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno u nastavi) do 31. kolovoza 2022. godine
 6. Strukovni učitelj fizioterapije – dva (2) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnica s porodiljnog dopusta

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i  64/20), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

 

Na radna mjesta iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),
 5. elektronički zapis o radnopravnom statusu HZMO-a

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

 

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) i članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) dužne su u prijavi na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. ovoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. ovoga zakona. Uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.srednja-medicinska-skola.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

Prijave s navedenim dokazima dostavljaju se, zbog epidemioloških razloga, putem zemaljske pošte u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja s naznakom „ ZA NATJEČAJ“ na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.srednja-medicinska-skola.hr, pod NATJEČAJI, te se istekom roka od 8 dana od dana objave rezultata smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

 

Ravnateljica:

 

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

______________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19 i 64/20), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana 23. rujna  2021. godine raspisuje:

                                                                                           N A T J E Č A J

                                                                                           za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Nastavnik Matematike- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno u nastavi) do 31. kolovoza 2022. godine
 2. Nastavnik Fizike – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata tjedno u nastavi) do 31. kolovoza 2022. godine
 3. Nastavnik Engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno u nastavi) do 31. kolovoza 2022. godine
 4. Nastavnik Latinskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi) do 31. kolovoza 2022. godine
 5. Strukovni učitelj Uvoda u laboratorijski rad-teorija – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (0,5 sat tjedno u nastavi)
 6. Strukovni učitelj Uvoda u laboratorijski rad-vježbe – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (3 sata tjedno u nastavi)
 7. Strukovni učitelj Mikrobiologija i parazitologija-vježbe – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno u nastavi)
 8. Skupina strukovnih predmeta iz područja zdravstva, dr.med.- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno

radno vrijeme (10,5 sati tjedno u nastavi)

 1. Skupina strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine, dr.med.dent..- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno u nastavi)
 2. Strukovni učitelj Laboratorijske hematologije-vježbe – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (6 sati tjedno u nastavi)
 3. Strukovni učitelj Imunohematologija i transfuziologija-teorija – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)
 4. Strukovni učitelj Citološke i histološke tehnike-teorija – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)
 5. Strukovni učitelj Citološke i histološke tehnike-vježbe – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i  64/20), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

Na radna mjesta iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),
 5. elektronički zapis o radnopravnom statusu HZMO-a

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

 

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) i članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) dužne su u prijavi na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. ovoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. ovoga zakona. Uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.srednja-medicinska-skola.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s navedenim dokazima dostavljaju se, zbog epidemioloških razloga, putem zemaljske pošte u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja s naznakom „ ZA NATJEČAJ“ na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.srednja-medicinska-skola.hr, pod NATJEČAJI, te se istekom roka od 8 dana od dana objave rezultata smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

_______________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu, 15. lipnja 2021. godine

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

 

Nakon provedenog vrednovanja kandidata  i prijedloga ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 14. lipnja 2021. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće kandidate:

 

Nastavnik Matematike – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi)- Amela Čačulović, magistra inženjerka strojarstva (ugovor na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci).

Strukovni učitelj Medicinske biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi)-teorija- Helena Bogunović, magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike (ugovor  na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci).

Strukovni učitelj Uvod u laboratorijski rad – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (0,5 sati tjedno u nastavi)-teorija- Iva Majić, magistra kemije (ugovor  na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci).

Strukovni učitelj Uvod u laboratorijski rad – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4,5 sati tjedno u nastavi)-vježbe-Iva Majić, magistra kemije (ugovor  na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci).

Strukovni učitelj Instrumentalne metode – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija- Iva Majić, magistra kemije (ugovor  na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci).

Strukovni učitelj Instrumentalne metode – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe- Iva Majić, magistra kemije (ugovor  na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci).

Strukovni učitelj Mikrobiologija i parazitologija – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)-teorija- Helena Bogunović, magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike (ugovor  na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci).

Strukovni učitelj Mikrobiologija i parazitologija – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno u nastavi)-vježbe- Iva Majić, magistra kemije (ugovor  na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci).

 

Objavljivanjem ove obavijesti  na mrežnim stranicama Srednje medicinske škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof

 

DOSTAVITI:

 1. Sudionicima natječaja, objavom na službenoj stranici Škole
 2. Pismohrana, ovdje

 

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 2.6.2021.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U srijedu, 9. lipnja 2021. u 12:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj Medicinske biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi)-teorija; Strukovni učitelj Uvod u laboratorijski rad – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (0,5 sati tjedno u nastavi)-teorija; Strukovni učitelj Uvod u laboratorijski rad – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4,5 sati tjedno u nastavi)-vježbe; Strukovni učitelj Instrumentalne metode – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija; Strukovni učitelj Instrumentalne metode – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe; Strukovni učitelj Mikrobiologija i parazitologija – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)-teorija; Strukovni učitelj Mikrobiologija i parazitologija – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno u nastavi)-vježbe:

 

 1. Helena Bogunović
 2. Iva Majić
 3. Katarina Milašinović
 4. Marta Šimunović

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/21-01/143, URBROJ: 2178/01-15-21-03-01, od 1.6.2021. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti usmena provjera znanja – intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_____________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 2.6.2021.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U srijedu, 9. lipnja 2021. u 12:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik/ca Matematike-neodređeno nepuno radno vrijeme -4 sata tjedno u nastavi:

 

 1. Amela Čačulović
 2. Ana Glavačević
 3. Dajana Lujić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/21-01/142, URBROJ: 2178/01-15-21-03-01, od 1.6.2021. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti usmena provjera znanja – intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_____________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana 20. svibnja 2021. godine raspisuje:

 

                                                                               N A T J E Č A J

                                                                     za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Nastavnik Matematike – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi)
 2. Strukovni učitelj Medicinske biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi)-teorija
 3. Strukovni učitelj Uvod u laboratorijski rad – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (0,5 sati tjedno u nastavi)-teorija
 4. Strukovni učitelj Uvod u laboratorijski rad – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4,5 sati tjedno u nastavi)-vježbe
 5. Strukovni učitelj Instrumentalne metode – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija
 6. Strukovni učitelj Instrumentalne metode – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe
 7. Strukovni učitelj Mikrobiologija i parazitologija – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)-teorija
 8. Strukovni učitelj Mikrobiologija i parazitologija – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno u nastavi)-vježbe

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),
 5. elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.srednja-medicinska-skola.hr/  najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru-intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.srednja-medicinska-skola.hr/

 

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

______________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu, 12. svibnja 2021. godine

 

                                                             OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

 

 

Nakon provedenog vrednovanja kandidata  i prijedloga ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 10. svibnja 2021. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće kandidate:

 

 1. Spremač/ica – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno, puno radno vrijeme do povratka radnice s porodiljnog dopusta- Ivana Vukoje

 

 

Objavljivanjem ove obavijesti  na mrežnim stranicama Srednje medicinske škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

DOSTAVITI:

 1. Sudionicima natječaja, objavom na službenoj stranici Škole
 2. Pismohrana, ovdje

 

____________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 27.4.2021.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

                                                                                                POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

U utorak, 4. svibnja 2021. u 10:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Spremačica-određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s porodiljnog dopusta:

 

 1. Gusak Marica
 2. Hajling Jadranka
 3. Jandjik Katalinić Vesna
 4. Javorek Valentina
 5. Jukić Helena
 6. Krznarić Silvija
 7. Malić Sanela
 8. Pejnović Karolina
 9. Pudić Antonija
 10. Tambur Gordana
 11. Vukoje Ivana

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/21-01/106, URBROJ: 2178/01-15-21-03-01, od 27.4.2021. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti usmena provjera znanja – intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

____________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu, 23. travnja 2021. godine

 

                                                              OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

 

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radna mjesta:

 

 1. Nastavnik engleskog jezika- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi)
 2. Nastavnik engleskog jezika- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi) do 31. 8.2021. godine

koji je objavljen dana 1. travnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Srednje medicinske škole da nitko od prijavljenih kandidata nije izabran.

 

Objavljivanjem ove obavijesti  na mrežnim stranicama Srednje medicinske škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

DOSTAVITI:

 1. Sudionicima natječaja, objavom na službenoj stranici Škole
 2. Pismohrana, ovdje

 

 

______________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana 14. travnja 2021. godine raspisuje:

 

                                                                                                    N A T J E Č A J

                                                                                  za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Spremač/ica – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno, puno radno vrijeme do povratka radnice s porodiljnog dopusta

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

-Potrebnu razinu obrazovanja: najmanje završenu osnovnu školu

 

Na radna mjesta iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. svjedodžbu, odnosno dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja
 3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.). Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.srednja-medicinska-skola.hr/ najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru-intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.srednja-medicinska-skola.hr/.

 

 

Ravnateljica:

 

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 13.4.2021.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

                                                                                   POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

U utorak, 20. travnja 2021. u 08:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik engleskog jezika-neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi) i nastavnik engleskog jezika – određeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi) do 31.8.2021. godine:

 

 1. Matko Marković
 2. Denis Blažević

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/21-01/88, URBROJ: 2178/01-15-21-03-01, od 13.4.2021. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti usmena provjera znanja – intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

______________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana 1. travnja 2021. godine raspisuje:

 

                                                                                                       NATJEČAJ

                                                                                  za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Nastavnik Engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi)
 2. Nastavnik Engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi) do 31.8.2021. godine

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na radna mjesta iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),
 5. elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a (e-radna knjižica)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/  najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru-intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu, 19. ožujka 2021. godine

 

                                                                     OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

 

Nakon provedenog vrednovanja kandidata  i prijedloga ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće kandidate:

 

 1. Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja zdravstva- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (3 sata tjedno u nastavi)

-Ivana Galović, mag.med.techn. (ugovor na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice najduže do 5 mjeseci, 2 sata u nastavi )

– Martina Jerković, mag.med.techn. (ugovor na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice najduže do 5 mjeseci, 1 sat u nastavi )

 

Objavljivanjem ove obavijesti  na mrežnim stranicama Srednje medicinske škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

DOSTAVITI:

 1. Sudionicima natječaja, objavom na službenoj stranici Škole
 2. Pismohrana, ovdje

 

_______________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19 i 64/20), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana 3. ožujka 2021. godine

                                                                                              NATJEČAJ

                                                                           za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja zdravstva, dr.med.- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (3 sata tjedno u nastavi)

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i  64/20), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 4. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),
 6. elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/  najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/

 

 

Ravnateljica:

 

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

__________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu, 4. siječnja 2021. godine

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem uvida u pristiglu natječajnu dokumentaciju, provedenog vrednovanja kandidata i prijedloga ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće kandidate:

 

1. Nastavnik Hrvatskog jezika- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme  (14 sati tjedno u nastavi) – Ina Ćurković, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti

2. Nastavnik Hrvatskog jezika- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme  (4 sata tjedno u nastavi) – Magdalena Marić, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra edukacije povijesti

3. Nastavnik Matematike – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi) – Amela Čačulović, magistra inženjerka strojarstva (ugovor na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

4. Nastavnik Engleskog jezika- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme  (2 sata tjedno u nastavi) – Marko Ćosić, magistar edukacije engleskog jezika i književnosti i magistar pedagogije

5. Nastavnik Engleskog jezika- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme  (4 sata tjedno u nastavi) do 31.8.2021. godine– Marko Ćosić, magistar edukacije engleskog jezika i književnosti i magistar pedagogije

6. Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 9 sati tjedno u nastavi)- Nikica Marinić, dr.med.dent.Maja Brestovac, dr.med.dent. Polinčić Matej, dr.med.dent.Mirta Šakić Losert,dr.med.dent.(ugovori do 31.8.2021. godine)

7. Strukovni učitelj medicinske biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi)-teorija- Marina Josipović, magistra medicinske biokemije (ugovor do 31.8.2021. godine); Helena Bogunović, magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike (ugovor  na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

8. Strukovni učitelj medicinske biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (21 sat tjedno u nastavi)-vježbe-Zoran Ivezić, magistrar medicinsko laboratorijske dijagnostike (ugovor do 31.8.2021. godine); Helena Bogunović, magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike( ugovor na neodređeno nepuno radno vrijeme-12 sati)

9. Strukovni učitelj laboratorijske hematologije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)-teorija-Alma Pipić Kitter, diplomirani inženjer medicinske biokemije (ugovor do 31.8.2021.godine)

10. Strukovni učitelj laboratorijske hematologije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno u nastavi)-vježbe-Ivana Pribudić, medicinsko-laboratorijski inženjer; Vesna Tomičić, medicinsko-laboratorijski inženjer (ugovori do 31.8.2021.godine)

11. Strukovni učitelj imunohematologije i transfuziologije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe- Slavica Agostini, Prvostupnica medicinsko- laboratorijske dijagnostike (ugovor do 31.8.2021.godine)

12. Strukovni učitelj citološke i histološke tehnike – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija- Slavica Agostini, Prvostupnica medicinsko- laboratorijske dijagnostike (ugovor do 31.8.2021.godine)

13. Strukovni učitelj citološke i histološke tehnike – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe-Ivana Mrvelj,medicinsko laboratorijski inženjer (ugovor do 31.8.2021.godine)

14. Strukovni učitelj uvod u laboratorijski rad – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (0,5 sati tjedno u nastavi)-teorija-Iva Majić, magistra kemije (ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

15. Strukovni učitelj uvod u laboratorijski rad – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4,5 sati tjedno u nastavi)-vježbe-Iva Majić, magistra kemije (ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

16. Strukovni učitelj instrumentalne metode – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija-Iva Majić, magistra kemije (ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

17. Strukovni učitelj instrumentalne metode – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe-Iva Majić, magistra kemije (ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

18. Strukovni učitelj mikrobiologija i parazitologija – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)-teorija- Helena Bogunović, magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike (ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

19. Strukovni učitelj mikrobiologija i parazitologija – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno u nastavi)-vježbe- Helena Bogunović, magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike 6 sati neodređeno nepuno radno vrjeme; Iva Majić, magistra kemije (9 sati-ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

20. Strukovni učitelj Zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme i Strukovni učitelj Zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica –neodređeno nepuno radno vrijeme (19 sati u nastavi tjedno)- Ivana Bešter, magistra sestrinstva, Ružica Arbanas, prvostupnica sestrinstva, Sanja Grubišić, prvostupnica sestrinstva, Željka Stojkov, magistra sestrinstva, Bruno Perković, diplomirani medicinski tehničar (ugovori do 31.8.2021. godine)

21. Nastavnik Kemije – jedan (1) izvršitelj/ica –neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata u nastavi tjedno)-Natalija Lutz,magistra edukacije kemije

 

 

Objavljivanjem ove obavijesti  na mrežnim stranicama Srednje medicinske škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

Ravnateljica:

 

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu, 17. prosinca 2020. godine

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem uvida u pristiglu natječajnu dokumentaciju, provedenog vrednovanja kandidata i prijedloga ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 16. prosinca 2020. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeću kandidatkinju:

 

1. Voditelj računovodstva- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme  do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta – Ana Tomić, bacc.oec.

 

Objavljivanjem ove obavijesti  na mrežnim stranicama Srednje medicinske škole smatra se da su kandidati obaviješteni

o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 18.12.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

U ponedjeljak, 28. prosinca 2020. u 12:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik kemije na neodređeno nepuno radno vrijeme – 2 sata u nastavi:

 

1. Iva Majić

2. Nikolina Nađ

3. Natalija Lutz

4. Suzana Čurić

5. Ivana Terzić

6. Monika Koporčić

7. Marija Jovanović

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/273, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 18.12.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 18.12.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U ponedjeljak, 28. prosinca 2020. u 14:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj Zdravstvene njege na neodređeno puno radno vrijeme te  Strukovni učitelj Zdravstvene njege na neodređeno nepuno radno vrijeme – 19 sati u nastavi:

 

1. Irena Marić

2. Ana Havrlišan

3. Ivona Jagušt

4. Bruno Perković

5. Sanja Grubišić

6. Željka Stojkov

7. Ivana Bešter

8. Ružica Arbanas

9. Valentina Troha

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/272, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 18.12.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 18.12.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U utorak, 29. prosinca 2020. u 09:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

1. Strukovni učitelj medicinske biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi)-teorija

 

– Marina Josipović

 

2. Strukovni učitelj medicinske biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (21 sat tjedno u nastavi)-vježbe

 

– Zoran Ivezić

– Helena Bogunović

– Maja Begović

– Martina Tanjić

 

3. Strukovni učitelj laboratorijske hematologije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)-teorija

 

– Alma Pipić Kitter

 

4. Strukovni učitelj laboratorijske hematologije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno u nastavi)-vježbe

 

– Ivana Pribudić

– Vesna Tomičić

– Maja Begović

– Martina Tanjić

 

5. Strukovni učitelj imunohematologije i transfuziologije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe

 

– Slavica Agostini

– Maja Begović

– Martina Tanjić

 

6. Strukovni učitelj citološke i histološke tehnike – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija

 

– Slavica Agostini

– Maja Begović

– Martina Tanjić

– Nikolina Nađ

 

7. Strukovni učitelj citološke i histološke tehnike – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe

 

– Ivana Mrvelj

– Maja Begović

– Martina Tanjić

– Nikolina Nađ

 

8. Strukovni učitelj uvod u laboratorijski rad – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (0,5 sati tjedno u nastavi)-teorija

 

– Iva Majić

– Maja Begović

– Martina Tanjić

– Nikolina Nađ

 

9. Strukovni učitelj uvod u laboratorijski rad – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4,5 sati tjedno u nastavi)-vježbe

 

– Iva Majić

– Maja Begović

– Martina Tanjić

– Nikolina Nađ

 

10. Strukovni učitelj instrumentalne metode – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija

 

– Iva Majić

– Maja Begović

– Martina Tanjić

 

11. Strukovni učitelj instrumentalne metode – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe

 

– Iva Majić

– Maja Begović

– Martina Tanjić

 

12. Strukovni učitelj mikrobiologija i parazitologija – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)-teorija

 

– Helena Bogunović

– Maja Begović

– Martina Tanjić

– Kristijan Pavošević

-Nikolina Nađ

 

13. Strukovni učitelj mikrobiologija i parazitologija – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno u nastavi)-vježbe

 

– Iva Majić

– Helena Bogunović

– Maja Begović

– Martina Tanjić

– Kristijan Pavošević

– Nikolina Nađ

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/271, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 18.12.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 18.12.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U ponedjeljak, 28. prosinca 2020. u 10:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine :

 

1. Maja Brestovac

2. Nikica Marinić

3. Mirta Šakić Losert

4. Matej Polinčić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/268, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 18.12.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 18.12.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U ponedjeljak, 28. prosinca 2020. u 08:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik engleskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme-2 sata u nastavi :

 

1. Marko Ćosić

2. Matko Marković

 

 • Nastavnik engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme-4 sata u nastavi do 31.8.2021. godine :

 

1. Marko Ćosić

2. Matko Marković

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/269, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 18.12.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 18.12.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U ponedjeljak, 28. prosinca 2020. u 09:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik/ca Matematike :

 

1. Amela Čačulović

2. Željko Dujmović

 

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/267, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 18.12.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 18.12.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U ponedjeljak, 28. prosinca 2020. u 08:50 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik hrvatskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme-14 sati u nastavi :

 

1. Antonija Krnić

2. Thea Stefanie Vukoje

3. Nikolina Grbavac

4. Vanja Vučković

5. Josipa Rugle

6. Ina Ćurković

7. Marija Kševi

8. Ana Žalac

9. Ivana Pranjić

10. Betina Domazet

11. Martina Škegro

12. Sanja Stanić

13. Danijela Kljajić

14. Luka Piletić

 

 

 • Nastavnik hrvatskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme-4 sata u nastavi :

1. Antonija Krnić

2. Thea Stefanie Vukoje

3. Magdalena Marić

4. Ana Žalac

5. Marija Kševi

6. Mateja Prgomet

7. Martina Škegro

8. Sanja Stanić

9. Danijela Kljajić

10. Luka Piletić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/270, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 18.12.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana 9. prosinca 2020. godine raspisuje:

                                                                                                             

 N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa

1. Strukovni učitelj Zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme

2. Strukovni učitelj Zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica –neodređeno nepuno radno vrijeme (19 sati u nastavi tjedno)

3. Nastavnik Kemije – jedan (1) izvršitelj/ica –neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata u nastavi tjedno)

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18., 98/19,64/20), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 4. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),

6.  elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/  najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru-intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/

                                                                 Ravnateljica:

                                                                                                                                         Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

_______________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana 7. prosinca 2020. godine raspisuje:

 

                                                                                           N A T J E Č AJ

                                                                          za zasnivanje radnog odnosa

1. Nastavnik Hrvatskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (14 sati tjedno u nastavi)

2. Nastavnik Hrvatskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi)

3. Nastavnik Matematike – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi)

4. Nastavnik Engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi)

5. Nastavnik Engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi) do 31.8.2021. godine

6. Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 9 sati tjedno u nastavi)

7. Strukovni učitelj medicinske biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi)-teorija

8. Strukovni učitelj medicinske biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (21 sat tjedno u nastavi)-vježbe

9. Strukovni učitelj laboratorijske hematologije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)-teorija

10. Strukovni učitelj laboratorijske hematologije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno u nastavi)-vježbe

11. Strukovni učitelj imunohematologije i transfuziologije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe

12. Strukovni učitelj citološke i histološke tehnike – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija

13. Strukovni učitelj citološke i histološke tehnike – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe

14. Strukovni učitelj uvod u laboratorijski rad – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (0,5 sati tjedno u nastavi)-teorija

15. Strukovni učitelj uvod u laboratorijski rad – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4,5 sati tjedno u nastavi)-vježbe

16. Strukovni učitelj instrumentalne metode – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija

17. Strukovni učitelj instrumentalne metode – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe

18. Strukovni učitelj mikrobiologija i parazitologija – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)-teorija

19. Strukovni učitelj mikrobiologija i parazitologija – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno u nastavi)-vježbe

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 4. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),

6.  elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/  najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru-intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/

                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                                                                 Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod,  27.11.2020. godine

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

POZIV

na provjeru znanja i sposobnosti  ( pisana provjera znanja-testiranje)

 

U utorak, 08.12.2020. u 10 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se pisana provjera znanja – testiranje s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju na oglas za radno mjesto voditelja računovodstva na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta:

 

1. ANA BATOR SMOLČIĆ

2. VALENTINA BAZINA

3. MARTINA BOŽIĆ

4. TOMISLAV BRODILO

5. IVA ČERKEZ

6. KATARINA GRABAR

7. MARIJA JURIĆ

8. VALENTINA KOLAK

9. INES MAJSTORIĆ

10. RUŽA MALIŠA KITER

11. MATEJ MARAS

12. MARIJANA OREŠIĆ

13. VALENTINA OROZ

14. ANA TOMIĆ

15. DAJANA VRLJIĆ

16. MAJA ZAROŽINSKI

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata:

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ,90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19,64/20)

2. Statut Srednje medicinske škole

3. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17)

4. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18)

5.  Pravilnik o proračunskoj računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)

6. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskog računovodstvu (NN03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19)

7. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15)

8. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20)

9. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18,01/19, 80/19, 01/20, 74/20)

 

Pisanu provjeru znanja – testiranje provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/232, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.11.2019. godine.

Pisana provjera znanja – testiranje obuhvaća provjeru znanja potrebnog za obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj, te po potrebi provjeru ostalih vještina vezanih uz obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni  natječaj.

Po dolasku na pisanu provjeru znanju – testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti pisanoj provjeri znanja – testiranju.

Ne postoji mogućnost naknadno pisane provjere znanja – testiranja, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi pisanoj provjeri znanja – testiranju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedene pisane provjere znanja – testiranja povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti pisana provjera znanja – testiranje imati zaštitnu masku.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 19.11.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

U utorak, 24. studenog 2020. u 10:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Stručni suradnik-Pedagog, jedan (1) izvršitelj/ica – stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci

 

1. Slaven Tomić

2. Matea Trifunović

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/209, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 17.11.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19 i 64/20), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana raspisuje:

 

 

                                            N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. Voditelj računovodstva- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog  dopusta

 

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

-Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20).

-Završeni preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno preddiplomski stručni studij ekonomije,

završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno specijalistički diplomski stručni studij- polje ekonomija, ili VŠS ili VSS ekonomske struke stečene prema ranijim propisima.

 

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),

5. elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

 

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

 

S prijavljenim kandidatima provest će se pisana provjera znanja-testiranje, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe pisane provjere znanja-testiranje, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/  najmanje 5 dana prije održavanja pisane provjere znanja-testiranje, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Pisana provjera znanja-testiranje neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi pisanoj provjeri znanja-testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/

                                                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                                                           Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

_______________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19 i 64/20), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A raspisuje:

                                         N A T J E Č A J

za prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

1. Stručni suradnik- PEDAGOG– jedan (1) izvršitelj/ica stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, na određeno puno radno vrijeme -12 mjeseci

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),

5. elektronički zapis o ravnopravnom statusu (potvrda HZMO-a)

6. potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

 

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

 

S prijavljenim kandidatima provest će se intervju (razgovor), sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/  najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/ te se smatra da je dostava obavljena svim kandidatima istekom 8 dana od objave.

                                                                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                                                                                         Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

_______________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu, 9. studenog 2020. godine

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem uvida u pristiglu natječajnu dokumentaciju, provedenog vrednovanja kandidata i prijedloga ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 06. studenog 2020. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće kandidate:

 

1. Nastavnik Povijesti- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme  (10 sati tjedno u nastavi) do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta – Mihaela Bašić, magistra povijesti i magistra edukacije povijesti

2. Nastavnik Psihologije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 9 sati tjedno u nastavi) do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta – Lana Bušljeta, diplomirani psiholog

3. Nastavnik Sociologije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi) – Ivana Seletković, doktor socioloških znanosti

4. Strukovni učitelj Zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme  – Suzana Odobašić, mag.med.techn.

5. Strukovni učitelj Zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme – Renata Bolčević, mag.med.techn.

6. Strukovni učitelj iz područja Fizioterapije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenika s rodiljnog dopusta – Sanda Menković, bacc. physioth., Nikolina Buketa, bacc.physioth.

7. Skupina strukovnih predmeta iz područja zdravstva- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno u nastavi) – Zvonimir Bosnić, dr.med., Katarina Šotola, dr.med., Marina Dujmić, dr.med., Hrvoje Holik, dr.med.

 

Objavljivanjem ove obavijesti  na mrežnim stranicama Srednje medicinske škole smatra se da su kandidati obaviješteni

o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

 

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 27.10.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

U utorak, 03. studenog 2020. u 10:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik/ca Povijesti:

1. Ivana Marijić

2. Aleksandra Koprivčević

3. Martina Škegro

4. Mladen Barać

5. Ana Žalac

6. Mihaela Bašić

7. Filip Benić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/196, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.10.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 27.10.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

U utorak, 03. studenog 2020. u 10:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik/ca Psihologije:

1. Tea Lipovac

2. Lana Bušljeta

3. Tabita Elizabeta Koprivnjak

4. Helena Timko

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/195, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.10.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_____________________________________________________________________________________________

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 27.10.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

U utorak, 03. studenog 2020. u 10:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik/ca Sociologije :

1. Ivana Seletković

2. Stjepan Aščić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/197, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.10.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 27.10.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

U utorak, 03. studenog 2020. u 15:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Skupina strukovnih predmeta iz područja zdravstva:

1. Zvonimir Bosnić

2. Marina Dujmić

3. Katarina Šotola

4. Hrvoje Holik

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/201, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.10.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 27.10.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

U utorak, 03. studenog 2020. u 08:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj iz područja Fizioterapije :

 

1. Nikolina Buketa

2. Sanda Menković

3. Hrvoje Kampić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/200, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.10.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 27.10.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U utorak, 03. studenog 2020. u 08:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj zdravstvene njege- na neodređeno puno radno vrijeme :

1. Ana Havrlišan

2. Antonela Mijić

3. Suzana Odobašić

4. Paula Matić

5. Gabriela Birtić

6. Ruža Havrlišan

7. Mia Jelić

8. Karolina Vidović

 

U utorak, 03. studenog 2020. u 08:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj zdravstvene njege- na određeno puno radno vrijeme:

1. Ana Havrlišan

2. Antonela Mijić

3. Paula Matić

4. Gabriela Birtić

5. Ruža Havrlišan

6. Elena Mirosavljević

7. Stela Funarić

8. Mia Jelić

9. Renata Bolčević

10. Karolina Vidović

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/198, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.10.2020. godine i KLASA: 003-08/20-01/199, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.10.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

_______________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19 i 64/20), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana 13. listopada 2020. godine raspisuje:

 

                                             N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. Nastavnik Povijesti- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme  (10 sati tjedno u nastavi) do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta

2. Nastavnik Psihologije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 9 sati tjedno u nastavi) do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta

3. Nastavnik Sociologije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)

4. Strukovni učitelj Zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme

5. Strukovni učitelj Zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine

6. Strukovni učitelj iz područja Fizioterapije – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenika s rodiljnog dopusta

7. Skupina strukovnih predmeta iz područja zdravstva- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno u nastavi)

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i  64/20), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

 

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 4. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),

6. elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

 

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/  najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/

                                                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                                                        Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

______________________________________________________________________________________________

KLASA: 003-08/20-01/116

URBROJ: 2178/01-15-20-03-01

Slavonski Brod, 19.3.2020. godine

 

Na temelju upute Ministarstva znanosti i obrazovanja o provedbi postupka imenovanja ravnatelja i zapošljavanje drugih radnika u školskiom ustanovama tijekom obustave izvođenja nastave, ravnateljica Srednje medicinske škole Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.  donosi:

 

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

1. Obustavlja se natječajni postupak pokrenut raspisivanjem natječaja  za zasnivanje radnog odnosa od 18.03.2020. godine objavljenog na oglasnoj ploči škole, mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto nastavnik/ca Psihologije na određeno nepuno radno vrijeme (9 sati u nastavi) do povratka djelatnice s roditeljskog dopusta,

 

2. Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici Srednje medicinske škole smatra se da su prijavljeni kandidati obaviješteni, te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

 

Ravnateljica

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

_______________________________________________________________________________________________

KLASA: 003-08/1/20-01/115

URBROJ: 2178/01-15-20-03-01

Slavonski Brod, 19.3.2020. godine

 

Na temelju upute Ministarstva znanosti i obrazovanja o provedbi postupka imenovanja ravnatelja i zapošljavanje drugih radnika u školskim ustanovama tijekom obustave izvođenja nastave, ravnateljica Srednje medicinske škole Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.  donosi:

 

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

1. Obustavlja se natječajni postupak pokrenut raspisivanjem natječaja  za zasnivanje radnog odnosa od 11.03.2020. godine objavljenog na oglasnoj ploči škole, mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto nastavnik/ca Hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice na rad.

 

2. Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici Srednje medicinske škole smatra se da su prijavljeni kandidati obaviješteni, te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

 

 

Ravnateljica

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

_______________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19), Srednja medicinska škola Slavonski Brod dana 18.ožujka 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. Nastavnik/ca psihologije

– na određeno nepuno radno vrijeme – 9 sati u nastavi tjedno do povratka djelatnice s

roditeljskog dopusta

 

Razina obrazovanja: diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne kompetencije.

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane člankom 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi („ Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.).

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi.

 

Uz  pisanu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– domovnicu

– diplomu o stečenoj razini obrazovanja (diploma)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod

istragom za neko od kaznenih dijela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi (ne starije od 6 mjeseci),

– elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti uz prijavu dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

 

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima-intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima-intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/ najmanje 5 (pet) dana prije održavanja razgovora s kandidatima-intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima-intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s kandidatima-intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj“.

 

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

 

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/17) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

 

 

U Slavonskom Brodu, 18.03.2020. god.

 

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

___________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19), Srednja medicinska škola Slavonski Brod dana 11.ožujka 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

1. Nastavnik Hrvatskog jezika, VSS

– 1. djelatnik/ca na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice na rad

 

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane člankom 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi („ Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.),  člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne Novine“ broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18) i  Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („ Narodne Novine“ broj 1/96, 80/99).

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi.

 

Uz  pisanu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– domovnicu

– diplomu o stečenoj razini obrazovanja (diploma)

–  potvrdu o položenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći)

–  potvrdu o položenom stručnom ispitu,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod

istragom za neko od kaznenih dijela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi (ne starije od 6 mjeseci),

– elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti uz prijavu dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

 

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima-intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima-intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/ najmanje 5 (pet) dana prije održavanja razgovora s kandidatima-intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima-intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s kandidatima-intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj“.

 

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

 

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/17) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

U Slavonskom Brodu, 11.03.2020. god.

 

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

Slavonski Brod, 03. ožujka 2020. godine

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za:

 • nastavnik hrvatskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme (17 sati nastave tjedno) do 31.kolovoza 2020.,
 • strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat nastave tjedno),
 • strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno puno radno vrijeme,
 • strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno),
 • strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno puno radno vrijeme,
 • strukovni učitelj strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine na neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati nastave tjedno),
 • strukovni učitelj vježbi iz laboratorijske hematologije, mikrobiologije i parazitologije i medicinske biokemije na neodređeno nepuno radno vrijeme (21 sat nastave tjedno),
 • strukovni učitelj mikrobiologije i parazitologije na neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat nastave tjedno),
 • strukovni učitelj laboratorijske hematologije  na neodređeno nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno),
 • strukovni učitelj strukovnih predmeta iz područja zdravstva na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati nastave tjedno),

 

koji je objavljen dana 22. siječnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje medicinske škole Slavonski Brod i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod,  da je na temelju zapisnika povjerenstva za provedbu razgovora sa kandidatima – intervju  i rang liste kandidata  uz prethodnu suglasnost  Školskog odbora od 28. veljače 2020. godine izabran

 • nastavnik hrvatskog jezika – Ina Ćurković, mag. educ. philol. croat.
 • strukovni učitelj zdravstvene njege – Ivana Bešter, mag.med.techn.
 • strukovni učitelj zdravstvene njege –Bruno Perković, dipl.med.techn., Željka Stojkov, mag.med.techn.
 • strukovni učitelj zdravstvene njege –Ružica Arbanas, bacc.med.techn., Sanja Grubišić, bacc.med.techn.
 • strukovni učitelj zdravstvene njege –Ivana Milić, bacc.med.techn.
 • strukovni učitelj strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine –Maja Brestovac, dr.med.dent., Nikica Marinić, dr.med.dent.
 • strukovni učitelj vježbi iz laboratorijske hematologije, mikrobiologije i parazitologije i medicinske biokemije – Ivana Pribudić, bacc. med. lab.diagn.,  Zlatko Ivančić, bacc. med. lab.diagn., Zoran Ivezić, bacc. med. lab.diagn.
 • strukovni učitelj mikrobiologije i parazitologije-Marijana Valjetić, san.ing.
 • strukovni učitelj laboratorijske hematologije  – Alma Pipić-Kitter, mag. med. biochem., Marina Josipović, mag. med. biochem.
 • strukovni učitelj strukovnih predmeta iz područja zdravstva – Zvonimir Bosnić, dr.med., Renata Čanić, dr.med., Anto Ćosić, dr.med., Katarina Šotola, dr.med

 

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju, te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

_____________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola
Slavonski Brod,
Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 10.02.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

U utorak, 18. veljače 2020. u 16 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja zdravstva- na neodređeno nepuno radno vrijeme –

1. Anto Ćosić

2. Renata Čanić

 • Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine- na neodređeno nepuno radno vrijeme –

 

1. Nikica Marinić

 • Strukovni učitelj laboratorijske hematologije, medicinske biokemije i mikrobiologije i parazitologije- na neodređeno nepuno radno vrijeme –

 

1. Zlatko Ivančić

2. Zoran Ivezić

3. Kristina Garić-Opačak

4. Marina Josipović

 

U utorak, 18. veljače 2020. u 17 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja zdravstva- na neodređeno nepuno radno vrijeme –

 

1. Zvonimir Bosnić

2. Mirna Šilipetar

3. Katarina Šotola

 

 • Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine- na neodređeno nepuno radno vrijeme –

 

1. Maja Brestovac

 • Strukovni učitelj laboratorijske hematologije, medicinske biokemije i mikrobiologije i parazitologije- na neodređeno nepuno radno vrijeme  –

 

1. Alma Pipić Kitter

2. Ivana Pribudić

3. Marijana Valjetić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/45 , URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 03. veljače 2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

________________________________________________________________________________________________

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 07.02.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U petak, 14. veljače 2020. od  13:00 -14:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj zdravstvene njege- na neodređeno puno radno vrijeme, Strukovni učitelj zdravstvene njege- na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati tjedno u nastavi) i  Strukovni učitelj zdravstvene njege- na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 1 sati tjedno u nastavi) :

 

1. Renata Bolčević

2. Nikolina Đukić

3. Ana Havrlišan

4. Antonia Jelavić

5.Mihaela Miletić

6. Ivana Milić

7. Karlo Petošić

 

U petak, 14. veljače 2020. od  14:00 -15:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj zdravstvene njege- na neodređeno puno radno vrijeme, Strukovni učitelj zdravstvene njege- na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati tjedno u nastavi) i  Strukovni učitelj zdravstvene njege- na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 1 sati tjedno u nastavi) :

 

1. Ružica Arbanas

2. Ivana Bešter

3. Sanja Grubišić

4. Bruno Perković

5. Željka Stojkov

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/45, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 03. veljače 2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 04.02.2020.

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor – intervju)

 

 

U utorak, 11. veljače 2020. u 10 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima –  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik hrvatskog jezika – na određeno nepuno radno vrijeme ( 17 sati tjedno u nastavi) do 31. kolovoza 2020. godine

 

1. Tajana Čengić

2. Ina Ćurković

3. Ines Buntak

4. Nikola Liović

5. Mateja Prgomet

6. Matej Lovrić

7. Andrea Paulić

8. Anamaria Vukašinović

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/44  , URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 03. veljače 2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

________________________________________________________________________________________________

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

Slavonski Brod, 6. rujna 2019. godine

 

 

Obavijest o rezultatima izbora po raspisanom natječaju

 

Izvještavamo Vas da temeljem raspisanog natječaja za izbor polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenog dana 20.8.2019. godine na internetskim stranicama škole i oglasnoj ploči škole, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te nakon provedenog natječajnog postupka, izabrana je kandidatkinja:

 • Ivana Gavrić, mag.iur.

S odabranim kandidatkinjom bit će sklopljen Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Ova objava će biti objavljena na web stranici škole i oglasnoj ploči škole, istekom 8 dana od dana objave, smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima provedenog natječaja

 

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić Bošnjak, prof.

 

 

________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Srednja medicinska škola Slavonski Brod raspisuje