Učenici imaju rok za prigovore i žalbe na objavljene rezultate od 21. do 27. prosinca 2022. godine do 12 sati. Žalbu mogu uputiti pisanim putem u uredu pedagoga, tajništvo ili školsku knjižnicu ili na službeni mail projekta healandcare2.smssb@gmail.com. Službeni rezultati objavit će se 27. prosinca 2022. godine nakon isteka žalbenog roka.

 

 

 

Rezultati odabira_Španjolska_zdravstveno-laboratorijski tehničar_zdravstveno-laboratorijska tehničarka – HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Portugal_zdravstveno-laboratorijski tehničar_zdravstveno-laboratorijska tehničarka – HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Portugal_dentalna asistentica_asistent – HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Ljubljana_fizioterapeutski tehničar_fizioterapeutska tehničarka – HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Topolšica_fizioterapeutski tehničar_fizioterapeutska tehničarka – HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Španjolska_fizioterapeutski tehničar_fizioterapeutska tehničarka – HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Portugal_fizioterapeutski tehničar_fizioterapeutska tehničarka – HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Portugal_medicinska sestra_medicinski tehničar opće njege- HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Španjolska_medicinska sestra_medicinski tehničar opće njege- HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Ljubljana_medicinska sestra_medicinski tehničar opće njege- HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Topolšica_medicinska sestra_medicinski tehničar opće njege- HEAL&CARE 2