Nakon sastanka povjerenstva za odabir učenika te razmatranja prigovora na bodovanje, objavljuju se konačne rang ljestvice učenika za mobilnosti u Ljubljanu/Topolšicu/Španjolsku/Portugal.

Zbog nedovoljnog broja prijava za smjer fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka bit će raspisan dodatni natječaj za 2 sudionika mobilnosti (1 za Portugal i 1 za Španjolsku).

 

Rezultati odabira_Topolšica_medicinska sestra_medicinski tehničar opće njege- HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Topolšica_fizioterapeutski tehničar_fizioterapeutska tehničarka – HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Španjolska_zdravstveno-laboratorijski tehničar_zdravstveno-laboratorijska tehničarka – HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Španjolska_medicinska sestra_medicinski tehničar opće njege- HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Španjolska_fizioterapeutski tehničar_fizioterapeutska tehničarka – HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Portugal_zdravstveno-laboratorijski tehničar_zdravstveno-laboratorijska tehničarka – HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Ljubljana_fizioterapeutski tehničar_fizioterapeutska tehničarka – HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Ljubljana_medicinska sestra_medicinski tehničar opće njege- HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Portugal_dentalna asistentica_asistent – HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Portugal_fizioterapeutski tehničar_fizioterapeutska tehničarka – HEAL&CARE 2

Rezultati odabira_Portugal_medicinska sestra_medicinski tehničar opće njege- HEAL&CARE 2