Obrazovanje odraslih

Voditeljica obrazovanja odraslih: Blaženka Majić, mag.med.techn.

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR / FIZIOTERAPEUTSKA TEHNIČARKA

UVJETI ZA UPIS

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje fizioterapeutski/a tehničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Za obavljanje poslova važna je fizička izdržljivost, spretnost, uredan vid, sluh i osjet opipa, razvijene sposobnosti neverbalne komunikacije

(značenje dodira, glasa, izraza lica, pokreta tijela, itd.), te vještine poučavanja, vođenja i poticanja. Za posao fizioterapeuta važno je dobro zdravlje i kondicija jer zahtijeva obavljanje poslova u različitim tjelesnim položajima – stajanje, čučanje, klečanje, saginjanje, podizanje i upravljanje različitim pomagalima te pružanje fizičke pomoći pacijentima pri promjeni položaja, ustajanju, kretanju i uporabi pomagala.

 

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o priznavanju i Odluku o obvezi polaganja razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program za zanimanje fizioterapeutski tehničar/ka izvodi se konzultativno-instruktivnom u ukupnom trajanju od 2 750 sati

Konzultativno-instruktivni način izvođenja:

Planirana je realizacija 50% fonda sati nastave od propisanog fonda sati u redovnoj nastavi za teorijsku nastavu, dok je za vježbe predviđen broj sati kao i u redovitom sustavu obrazovanja.

U konzultativno-instruktivnoj nastavi skupne konzultacije izvode se, kroz 2/3 nastavnih sati od ukupne satnice u obrazovanju odraslih, s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije ostvaruju se u svrhu pružanja instruktivne pomoći u učenju gdje se polaznik može konzultirati s nastavnikom oko nejasnih dijelova gradiva i dobiti povratne informacije o kontrolnim zadaćama. Individualne konzultacije ustanova organizira prema potrebi polaznika uz obvezu osiguranja didaktičkih izvora znanja za samostalan rad polaznika, konzultacijama neposredno u ustanovi kao i konzultacijama putem elektroničke pošte prema utvrđenom rasporedu, u trajanju od 1/3 nastavnih sati od ukupne satnice u obrazovanju odraslih.

O terminima i mjestima polaganja ispita polaznici će biti pravovremeno obaviješteni.

Dio programa izvodit će se kroz vježbe u okviru predmeta.

Vježbe iz strukovno-teorijskih predmeta će se održavati u ustanovama za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju s kojima Srednja medicinska škola ima sklopljen ugovor.

 

DENTALNI ASISTENT/ASITENTICA

Dentalni asistent asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka.

Priprema pacijenta, radno mjesto, instrumente i pribor za terapijski postupak. Zbrinjava  pacijenta nakon terapijskog postupka. Vodi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima.

U svom radu koristi se suvremenom informacijsko-komunikacijskom tehnologijom.

Komunicira s korisnikom dentalno-medicinskih usluga poštujući ljudsko dostojanstvo te kulturološke, vjerske, dobne, spolne i ekonomske različitosti.

Radi u timu dentalne medicine s doktorom dentalne medicine. Radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim propisima i profesionalnom etikom. Sudjeluje u edukaciji korisnika o osnovama oralne higijene i prevencije.

 

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje dentalni asistent/asistentica mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (medicina rada) za obavljanje  poslova dentalni asistent.

Za upis u program prekvalifikacije polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (medicina rada) za obavljanje poslova dentalni asistent.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili.

Pri tom uvidu treba utvrditi:

 • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Polaznici će prije početka programa dobiti Odluku o razlikovnim predmetima koje trebaju svladati u tijeku svog obrazovanja.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Trajanje programa obrazovanja odraslih: 2996 sati

Program se izvodi konzultativno-instruktivnom nastavom

Broj sati svakog pojedinog teorijskog predmeta općeobrazovnog dijela iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje, a teorijski predmeti strukovnog dijela se izvode se u  75% fondu sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Vježbe se izvode u punom fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

 • Obrazovanje odraslih u konzultativno-instruktivnoj nastavi izvodi se na skupnim i individualnim konzultacijama.
 • Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike.
 • Broj sati skupnih konzultacija ne može biti manji od dvije trećine  ukupnog broja sati za nastavu pojedinog predmeta utvrđenog u programu obrazovanja odraslih koji je donijela ustanova.
 • Individualne konzultacije ustanova je dužna organizirati prema potrebi polaznika uz obvezu osiguranja didaktičkih izvora znanja za samostalan rad polaznika.
 • Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom završne provjere.
 • Vježbe će se realizirati u stomatološkim ordinacijama s kojima Ustanova ima sklopljene ugovore o suradnji.

 

NJEGOVATELJ

UVJETI UPISA

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja.

UVJETI UPISA

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici Srednje medicinske škole, vježbe se izvode 50 sati u specijaliziranom kabinetu opremljenom za vježbe i praktični dio programa u  trajanju od 280 sati izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.