RASPORED KLINIČKIH VJEŽBI 

Školska godina 2020./2021.

MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

Priloženi dokumenti:

 

  1. polugodište

5a 1. polugodište 21 22 raspored vježbi- za učenike

4a 1. polugodište 21 22 raspored vježbi – za učenike

3a 1. polugodište 21 22 raspored vježbi – za učenike

 

2. polugodište

3a 2. polugodište raspored vježbi – učenici

4a 2. polugodište raspored vježbi – učenici

5a 2. polugodište raspored vježbi – učenici

Zdravstvene vježbe 3,4,5. siječanj 2022. –za učenike