SAMOVRJEDNOVANJE 2021. / 2022.

Koordinatorica tima za e-kvalitetu: Slavica Kovačević, prof. pedagogije i dipl.knjižničar

Koordinatorica za kvalitetu u povjerenstvu za kvalitetu: Ana Zmaić, mag. edukacije matematike i informatike

Razvojni plan za šk. god. 2021. – 2022.

Povjerenstvo za e-kvalitetu


SAMOVRJEDNOVANJE 2020. / 2021.

Koordinatorica tima za e-kvalitetu: Slavica Kovačević, prof. pedagogije i dipl.knjižničar

Koordinatorica za kvalitetu u povjerenstvu za kvalitetu: Ana Zmaić, mag. edukacije matematike i informatike

Povjerenstvo i Razvojni plan za šk.god. 2020. – 2021.

Srednja medicinska skola Slavonski Brod – IZVJEŠĆE


SAMOVRJEDNOVANJE 2019. / 2020.

Koordinatorica tima za e-kvalitetu: Slavica Tomić, prof. pedagogije i dipl.knjižničar

Koordinatorica za kvalitetu u povjerenstvu za kvalitetu: Ana Zmaić, mag. edukacije matematike i informatike

Povjerenstvo za e-kvalietu u šk.god. 2019. – 2020.

Razvojni_plan_za_sk.god._2019. – 2020.

Srednja medicinska škola Slavonski Brod – IZVJEŠĆE


SAMOVRJEDNOVANJE 2018. / 2019.

Koordinatorica tima za e-kvalitetu: Slavica Tomić, prof. pedagogije i dipl.knjižničar

Koordinatorica za kvalitetu u povjerenstvu za kvalitetu: Ana Zmaić, mag. edukacije matematike i informatike

Proces samovrjednovanja u Srednjoj medicinskoj školi u šk.god. 2018. – 2019.

Srednja medicinska škola Slavonski Brod – IZVJEŠĆE

ASOO2-Prirucnik