Dana 09. prosinca 2022. godine organiziran je odlazak na božićni kongres ” Božić u Zagrebu” kojeg je organizirala Hrvatska komora dentalne medicine u Hotelu Sheraton u Zagrebu. Kongresna predavanja toga dana bila su namijenjena za dentalne asistente. Na kongresu su sudjelovale Blaženka Majić, mag.med.techn i Mia Jelić, bacc.med.techn.

Dnevni red kongresa:
• 12:00-12:30 – Prijave dentalnih asistenata
• 12:30-12:45 – Svečano otvorenje kongresa
• 12:45-13:00 – Uvodna riječ
• 13:00-13:45 – Predavanje prof.dr.sc. Božidara Pavelića, dr.med.dent na temu ”Postupci u endodonciji i restaurativnoj terapiji – uloga dentalnog asistenta”
• 13:45-14:30 – Predavanje prof.dr.sc. Hrvoja Brkića, dr.med.dent na temu ”Forenzička dentalna medicina za dentalne asistente”
• 14:30-15:00 – Pauza
• 15:00-15:45 – Predavanje dr.sc. Ivane Škrinjar, dr.med.dent. na temu ”Bolesnik s orofacijanom bolu u ordinaciji dentalne medicine”

HKDM-Bozic-12-2022