Spretne ruke naših učenica 3. D razreda (njegovatelj/ica TES) Černecki Martine i Knežević Lorene, su iz predmeta Domaćinstvo pripremile ukusne pogačice. Poštivajući epidemiološke mjere, razveselili smo učenike 1. E razreda.

Nastavnica: Marina Kovačević, mag.med.techn.