Dana 13. i 14. ožujka 2023. učenici 2.b razreda prodavat će tombole na ulazu u školu.