U humanitarnoj akciji u kojoj smo prodavali kolače na Tržnici, članovi Volonterskog kluba Hipokrat i eTwinning kluba prikupili su
3 213,10 kn.
Humanitarna akcija se nastavlja danas u školi.
Hvala našim vrijednim i humanim učenicima.
Marina Kovačević, mag.med.techn.