Volonterski klub “Hipokrat” je u humanitarnoj akciji za potrebite prikupio 2001 kn.
Hvala našim učenicima-volonterima koji su kod svojih kuća pekli kolače samostalno ili s mamama, pakirali ih u školi te ih prodavali danas na Tržnici.
Naši učenici nesebično daju sebe za pomoć drugima.
Naši učenici toplog srca i iskrenog osmjeha.
Škola su ljudi, učenici.
Hvala vam!
Marina Kovačević, mag.med.techn.