Nakon uspješno odrađenog prvog radnog tjedna naši učenici u pratnji nastavnika odradili su i prvi kulturološki posjet u JAMU PEKEL.
Jama je dugačka 1159 m i ima dvije razine.
Otkrivena je 1860 godine. Stalna temperatura u jami je 10 stupnjeva. U njoj obitava nekoliko životinjskih vrsta kao što su rakovi i specifična vrsta šišmiša koje nazivaju “potkovnjak” zato što ima usta u obliku potkove. Jamu okružuje i više od 2 km označenog puta koju lokalno stanovništvo rado koristi kao rekreaciju.