Nakon isteka žalbenog roka potvrđena je rang lista učenika za odlazak na dugoročnu mobilnost u Ljubljanu u sklopu Erasmus+ projekta Healing hands, Caring hearts 3. Lista se nalazi u prilogu. 

Rezultati-odabira_Ljubljana – dugoročna mobilnost_medicinska-sestra_medicinski-tehnicar-opce-njege-HEALCARE-3