Nacionalna (3.) razina kviza znanja i kreativnosti održat će se prema planu – 13. svibnja 2022. godine (petak u 12 sati).

Dodatna literatura za NACIONALNU razinu kviza

Dodatna literatura, 3. razina

Za nacionalnu razinu kviza čitaju se sve tri knjige s popisa:

  1. Jerko Mihaljević: Putar i parizer
  2. Marina Vujčić: Susjed
  3. Jurica Pavičić: Crvena voda

Pitanja će biti oblikovana prema uputama:

  • 75 pitanja (55 pitanja vezanih uz polazni tekst + 20 pitanja faktografskog tipa) – 60 minuta
  • pitanja se odnose na sve tri knjige s popisa, naslovi nisu nužno zastupljeni istim brojem pitanja