Na lijevoj obali rijeke Save smješten je jedan od najvećih baroknih samostanskih sklopova u Slavoniji, Franjevački samostan i crkva Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu. Crkva i samostan zaštićeno su kulturno dobro te su dio redovitoga programa zaštitnih radova Hrvatskog restauratorskog zavoda. Upravo su bogata povijest franjevaca, unutrašnjost crkve i impozantni samostanski klaustar razlog izvanučioničke nastave učenika 1.a razrednog odjela.  Dana 29. 11. 2022., organiziran je stručni posjet crkvi i samostanu u pratnji razrednika Borisa Bardaka i školske knjičničarke Slavice Kovačević. Uz stručno vodstvo patera Domagoja Šimunovića, učenici su se upoznali  s prostorom crkve Presvetog Trojstva, knjižnicom, arhivom i Spomen-sobom Dragutina Tadijanovića. Spomen-soba Dragutina Tadijanovića smještena je u prizemlju zapadnog krila samostana u kojoj je pjesnik stanovao kao đak petog razreda realne gimnazije. Osim pjesnikove brončane biste, u Spomen-sobi su izloženi zapisi prvih pjesama koje je napisao u samostanu. Kulturno-povijesno blago krije bogata samostanska knjižnica, arhiv i zbirka umjetnina. Knjižnični fond čini oko 13800 svezaka knjiga, 5000 svezaka periodike i oko 1000 rukopisa. Posebnu vrijednost predstavljaju dvije inkunabule iz 15. stoljeća tiskane na gotici. Posjet smo završili fotografiranjem u samom središtu klaustra u kojem dominira kip sv. Franje. Zahvaljujemo pateru Domagoju na stručnom vodstvu i daru za školsku knjižnicu, svescima Kronika Franjevačkog samostana u Brodu na Savi.