IZVJEŠTAJ o posjeti Grad. knjižnici Sl. Brod 26.10.2023