Dana 10. ožujka ravnateljica Jelena Jelinić-Bošnjak i nastavnici u pratnji Aleksandar Končar, Marinela Stanić i Sanja Čurić uputili su se prema Ljubljani u “CENTER STAREJŠIH TRNOVO” gdje ih je dočekala uprava centra na čelu s direktoricom Irenom Vincek.
 Grupacija DEOS broji 8 domova za starije i nemoćne s otprilike 1500 štićenika o kojima brine približno 800 djelatnika.
Nakon sastanka uslijedio je uslijedio je obilazak samog centra kroz koji ih je provela glavna medicinska sestra.
Posjet je poslužio i planiranju buduće suradnje kroz Erasmus+ projekte u sklopu dobivene akreditacije.