Uz Akreditaciju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, Srednja medicinska škola postala je i nositelj Erasmus akreditacije i u području općeg odgoja i obrazovanja, te je tako postala jedina srednja škola nositelj ove akreditacije u Brodsko-posavskoj županiji.