31. ožujka 2022. u sklopu projekta “Stop vršnjačkom nasilju” održane su 2 radionice u 2. a i 2. b razredu s partnerima na projektu Srednja medicinska škola Slavonski Brod. Tema radionice bila je „Nasilje i/Ili tolerancija“. Radionicom se željelo postići:
– da učenici podignu svijest o nasilju i raznim oblicima nasilja među učenicima
– te na podržavanje različitosti i uviđanja u sličnosti među djecom i mladima.
Projekt je financiran od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.
#vršnjačkonasilje #stopnasilju #cybernasilje