BE STRONG! @ CRISIS

BUDI J@K! U KRIZI

Projekt Udruge osoba s invaliditetom Loco- Moto i Srednje medicinske škole pod nazivom „ Be strong! @ crisis – Budi j@k! u krizi „ ima za cilj kroz 18 mjeseci ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti prilagođenih potrebama osobama s invaliditetom i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama, a kroz razvoj novih i poticanje korištenja postojećih rješenja, osmišljenih i prilagođenih za uvjete ove i potencijalnih budućih kriza.

Očekivani rezultati:

Projektom su predviđene aktivnosti koje podržavaju jačanje kapaciteta OCD-a kao što su obuka, izobrazba, radionice, javne/stručne rasprave, obuka na radnom mjestu, programi mentorstva, aktivnosti podizanja javne svijesti, razvoj pisanih materijala, učinkovit odgovor na potrebe lokalne zajednice u obliku malih akcija u zajednici, razvoj održivih modela kao i jačanje sposobnosti koje se odnose na specifične vještine lokalnih OCD-a za pružanje usluga, administraciju, vođenje financija, provedbu lokalnih projekata i razvoj učinkovitih civilno javnih partnerstva koja se temelje na izgradnji zajedničkih rješenja uočenih problema, kao i cjeloživotno učenje zaposlenika OCD-a i njihovih ovlaštenih zastupnika te suradnja OCD-a i lokalne vlasti kako bi se izgradile javne usluge orijentirane građanima i korisnicima.

PARTNERI:

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

ROTARACT CLUB SLAVONSKI BROD, DISTRIKT 1913.

UDRUGA SLIJEPIH BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

UDRUGA ZA UNAPRJEĐENJE MENTALNOG ZDRAVLJA „ VRAPČIĆI „, GRAD SLAVONSKI BROD

Ciljana skupina su 4 OCD-a koje imaju potrebu jačati svoje kapacitete, posebice u kriznim situacijama

  • Udruga osoba s invaliditetom Slavosnki Brod „Loco-Moto“
  • Rotaractclub Slavonski Brod, Distrikt 1913
  • Udruga slijepih Brodsko-posavske županije
  • Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“

Vrijednost projekta: 421.746,62 HRK

EU potpora: 358.484,63 HRK

Razdoblje provedbe: 21. ožujka 2022. do 21. rujna 2023.

Kontakt osoba za više informacija: Ivana Džida, voditeljica projekta

E-mail: locomoto@udisb.hr

Voditeljica projekta: Daria Klemenc, bacc.physioth.