U sklopu projekta “Healing Hands, Caring Hearts 3” objavljuje se natječaj za kratkoročnu mobilnost učenika u Portugal. Detalji oko postupka prijave nalaze se u natječaju, a obrazac prijave i obrazac suglasnosti roditelja učenici mogu preuzeti na stolu ispred ureda pedagoga.
Pozivamo sve učenike na koje se odnosi natječaj da mu se odazovu te svima želimo sreću u postupku odabira.
Postupak prijave:
Učenici natječajnu dokumentaciju trebaju predati do utorka 5. ožujka 2024. godine (uključujući i taj dan) u ured pedagoga, tajništvo ili školsku knjižnicu. Rezultati će biti objavljeni pod šiframa učenika na školskoj web stranici, facebook stranici škole i projekta te na oglasnoj ploči u školi u četvrtak 7. ožujka 2024. godine. Učenici će imati rok za prigovore i žalbe na objavljene rezultate do utorka 12. ožujka 2024. godine do 12 sati ili na službeni mail projekta healandcare3@gmail.com i na mail koordinatora projekta al.koncar@gmail.com . Službeni rezultati objavit će se u srijedu 12. ožujka 2024. godine nakon isteka žalbenog roka.