Dana 9. veljače 2022. godine održan je uvodni sastanak s učenicima odabranim za sudjelovanje na mobilnosti u Italiji u sklopu Erasmus+ projekta “Healing hands, Caring hearts”. Na sastanku koji je vodio koordinator projekta Aleksandar Končar su dogovorene sve pripremne aktivnosti te su podijeljena zaduženja po pitanju diseminacije projekta.
Nakon uvodnog sastanka održane su prve kulturološke pripreme na kojima je dogovoren način njihove provedbe te su se učenici podijelili u parove i odabrali teme koje će jedni drugima prezentirati na idućim kulturološkim pripremama.
Sastanku su prisustvovali i učenici s rezervne liste koji će na mobilnosti sudjelovati ukoliko netko od odabranih učenika ne bude u mogućnosti.
Pred učenicima odabranima za mobilnost u Italiju su jezične pripreme koje ih očekuju ovog vikenda.