Danas je učenicima 5.a razreda smjera medicinska sestra/tehničar opće njege, asistentica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, Maja Koporčić održala predavanje na temu “Uloga zdravstvenih djelatnika u promicanju korištenja vjerodostojnih mrežnih izvora o zdravlju kod pacijenata”