U petak 18. ožujka 2022. godine  u sklopu Erasmus+ projekta „Heal&Care“ nakon uspješno odrađene stručne prakse, učenicima su uručene potvrde o sudjelovanju u projektu i izvršavanju predviđenih radnih zadataka i obaveza. Svečana podjela održana je u zdravstvenim ustanovama  Center starejših Zimzelen i  Naravno zdravilišče Topolšica. Nastavnicima u pratnji dodijeljene su potvrde o sudjelovanju u projektu te za praćenje koordiniranje rada učenika i ostalih aktivnosti u Sloveniji.